Rekrutacja

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 

————————————————————————————————————————————-

BIEŻĄCY KOMUNIKAT: 

Rekrutacja III etap – potwierdzenie woli nauki, odebranie skierowań na badania lekarza medycyny pracy

Potwierdzenie woli podjęcia nauki w naszej szkole poprzez dostarczenie:
– oryginału świadectwa,
– oryginału zaświadczenia o wyniku egzaminu ósmoklasisty,
– formularza danych osobowych (pdf / docx),
– 2 zdjęć,
– karty zdrowia (od pielęgniarki szkolnej),
– odbiór skierowania do lekarza medycyny pracy (UWAGA: do 26 lipca) w dniach 22 lipca (czwartek) – 30 lipca 2021 (piątek): w godz. 8 – 15

Informacja o wolnych miejscach: w Komisji Rekrutacyjnej: Sala A108 (biblioteka) – parter

Ostateczna lista przyjętych (z podziałem na klasy) – środa 2 sierpnia 2021 godz. 8.00

Telefon do Komisji Rekrutacyjnej: 530 225 859 (w godz 8 – 15)

 ——————————————————————————————————————————————– 

Regulamin rekrutacji  – szkoły ponadpodstawowe.

Kierunki – szkoły ponadpodstawowe

 

DRUKI:

1) Wniosek (podanie) – dla szkół ponadpodstawowych (technikum 5-letnie lub szkoła branżowa I stopnia) – pdf /docx

2) Formularz Danych Osobowych – pdf / docx

 

Film promocyjny o szkole

Obejrzyj film o kierunkach kształcenia

Promocja szkoły – inne materiały

 

Kierunki:

TECHNIKUM

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

Technik Hotelarstwa

Technik Informatyk

Technik Organizacji Turystyki

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Szkoła Branżowa I Stopnia
Szkoła Branżowa I Stopnia
 (opis)

Zawód Sprzedawca

Zawód Kucharz

 


PODSTAWY PRAWNE:
 

Strona Ministerstwa Edukacji i Nauki – KOMUNIKAT

Strona Kuratorium Oświaty (rekrutacja): https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Zarządzenie kuratora – Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2021/22 w województwie małopolskim, które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach:

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach.

Wykaz zawodów wiedzy i artystycznych, organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach.

Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych..