Rekrutacja

UWAGA:

Praca Komisji Rekrutacyjnej (sala A108 czytelnia):
do dnia  7 lipca w godz. 9-13 (przyjmowanie kopii świadectw)
od 8 – do 12 lipca w godz. 8 – 15 (przyjmowanie kopii świadectw i wyników egzaminy ósmoklasisty)

od 19 – 25 lipca w godz. 8 – 15 – potwierdzenie woli nauki w naszej szkole (oryginały dokumentów) 
w tym do 21 lipca wydawanie skierowań na badania lekarskie

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 

regulamin rekrutacji – szkoły ponadpodstawowe.

kierunki – szkoły ponadpodstawowe

 

DRUKI:

1) Wniosek (podanie) – dla szkół ponadpodstawowych (technikum 5-letnie lub szkoła branżowa I stopnia) – doc  /  pdf

2) Formularz Danych Osobowych –  doc  /  pdf

 

Film promocyjny o szkole

Obejrzyj film o kierunkach kształcenia

Promocja szkoły – inne materiały

 

Kierunki:

TECHNIKUM

Technik Ekonomista

Technik Rachunkowości

Technik Hotelarstwa

Technik Informatyk

Technik Organizacji Turystyki

Technik Żywienia i Usług Gastronomicznych

 

Szkoła Branżowa I Stopnia
Szkoła Branżowa I Stopnia
 (opis)

Zawód Sprzedawca

Zawód Kucharz

 


PODSTAWY PRAWNE:
 

Strona Ministerstwa Edukacji i Nauki – KOMUNIKAT

Strona Kuratorium Oświaty (rekrutacja): https://kuratorium.krakow.pl/category/szkoly-i-placowki/rekrutacja/

Wykaz konkursów przedmiotowych i tematycznych organizowanych lub współorganizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty w latach 2017-2022
oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych konkursach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły w latach 2017-2022,
które mogą być wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w tych zawodach, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Wykaz dyscyplin sportowych, objętych współzawodnictwem sportowym dzieci i młodzieży szkolnej, w których organizowane są zawody sportowe przez polskie związki sportowe, wojewódzkie interdyscyplinarne stowarzyszenia kultury fizycznej, światowe i europejskie federacje sportowe oraz określenie miejsc uznanych za wysokie w zawodach sportowych, uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023.

Skip to content