Szkolne Koło Młodego Ekonomisty

Szkolne Koło Młodego Ekonomisty

Opiekunowie: Barbara Skowronek, Agata Jakubiak, Marta Zych
Członkami Koła są uczniowie klas Technikum Ekonomicznego i Technikum Rachunkowości, wykazujący zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi. Są to przede wszystkim uczestnicy nbsp, olimpiad, turniejów wiedzy ekonomicznej.

Problematyka spotkań ustalana jest na podstawie zagadnień tematycznych wynikających z programów olimpiad, turniejów oraz propozycji zgłaszanych przez członków Koła.

Zadania Koła :

  • przygotowanie uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez PTE w Warszawie i innych tematycznych konkursów i turniejów
  • pobudzanie i rozwijanie zainteresowań jej członków problematyką ekonomiczno – społeczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej poprzez wyrabianie nawyków systematycznego śledzenia bieżącej prasy o tematyce ekonomicznej
  • propagowanie wiedzy ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania
  • kształtowanie u uczestników umiejętności samodzielnego myślenia i wyobraźni ekonomicznej.
  • wyrabianie u członków umiejętności nbsp; pracy w grupie , dyskutowania. poznawanie struktur organizacji światowych zajmujących się handlem, ekonomią i gospodarką.

Celem merytorycznych spotkań organizowanych w ramach pracy Koła jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii na konkretnych przykładach z bieżącej prasy, czasopism oraz specjalistycznych pism ekonomicznych, zarówno z zakresu gospodarki krajowej jak i światowej.

Efekty pracy Szkolnego Koła Młodego Ekonomisty :

  • wzrost zainteresowań młodzieży aktualnymi zagadnieniami ekonomiczno- społecznymi.
  • wyłonienie najbardziej utalentowanych młodych ekonomistów
  • uczniowie rokrocznie zostają zakwalifikowani do zawodów II stopnia Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez PTE w Warszawie oraz Turnieju Wiedzy Ekonomicznej organizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Bochni.
  • samodzielne wystąpienia młodzieży i wspólne dyskusje w ramach spotkań Koła uczyniły ją otwartą na problemy regionu, Polski i Europy.

Nasze osiągnięcia: 

Olimpiada Wiedzy Ekonomicznej – 2019Nasi uczniowie z klas ekonomicznych Adrianna Krupa 4F i Sylwia Bąk 4Ereprezentowali nas w etapie wojewódzkim Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej.

Konkurs na pracę pisemną NBP (XVII edycja) październik 2018. W październiku uczniowie wzięli udział w konkursie „Konkurs na pracę pisemną NBP” (XVII edycja) organizowany przez Narodowy Bank Polski wyrażenie za pracę otrzymała Natalia Seweryn z klasy 2F z technikum ekonomicznego

Olimpiada Wiedzy o Biznesie i Innowacjach – 2017. W marcu nasi uczniowie z klas ekonomicznych wzięli udział w konkursie i zakwalifikowali się do II etapu konkursu

Skip to content