Szkolne Koło Krajoznawczo-Turystyczne

Szkolne Koło Krajoznawczo – Turystyczne (SKKT)
SKKT powstało w naszej szkole w 2003 roku. Zostało założone z inicjatywy Pana mgr J. Słowiaka oraz Pani mgr J. Śmiałek. Cele i działania Koła koncentrują się wokół następujących zagadnień:

• umożliwienie młodzieży bezpośredniego kontaktu z przyrodą

• kształtowanie wrażliwości na sprawy ochrony środowiska naturalnego

• zaspokojenie potrzeb poznawczych, głównie dotyczących naszego regionu

• kontakty z ciekawymi ludźmi i warsztatami ich pracy twórczej

• kształtowania zasad harmonijnego współżycia w zespole

• upowszechnianie różnorodnych form aktywnego wypoczynku

• zwiększanie stopnia identyfikacji z lokalną społecznością

W ramach działalności Koła organizowane są wycieczki krajoznawczo-turystyczne (między innymi do Lwowa, Zakopanego, Lanckorony, Szczawnicy, Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego, Ojcowskiego Parku Narodowego, w Beskidy, do Kopalni Srebra w Tarnowskich Górach, do Tarnowa i do wielu innych miejsc), spotkania z podróżnikami (między innymi z Panem Jaśkiem Melą) oraz konkursy na szczeblu szkolnym i regionalnym.

 

Opiekunowie : mgr J. Śmiałek

Skip to content