Kadra

Kadra Kierownicza Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Dyrektor: mgr Maciej Filiciak
Wicedyrektor: mgr Jarosław Słowiak (tel 530 225 747)
Wicedyrektor, administrator dziennika Librus: mgr inż. Mariusz Grzesiński (tel. 530 225 859)
Kierownik Szkolenia Praktycznego: mgr Ewa Kostecka (tel. 530 225 986)

Główny księgowy: Katarzyna Terczyńska
Sekretarz Szkoły: Iwona Garlej
Samodzielny referent ds. kadrowych: Beata Mikołajczyk
Samodzielny referent ds. płac: Marzena Świerkosz
Pomoc administracyjno-biurowa: Ewa Domoń

Służba BHP: Firma Szkoleniowo-Usługowa „Patron” S.C.
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Grzegorz Witkowski (iod@iods.pl)