Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2021/2022

I. TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO

 1. rok szkolny trwa od 01 września 2021r do 31 sierpnia 2022r
 2. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są:

– od 01.09.2021r do 24.06.2022r

– od 01.09.2021r do 29.04.2022r w klasach programowo najwyższych szkół średnich (maturalnych) tj. 4A, 4E, 4F, 4T, 4G, 4K

 1. zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2021 (czwartek) do 01.01.2022r (sobota)

 1. ferie zimowe trwają od 17.01.2022r do 28.01.2022r

 1. wiosenna przerwa świąteczna trwa od 14.04.2022r (czwartek) do 19.04.2022r (wtorek)

 1. ferie letnie trwają od 27.06.2022r do 31.08.2022r

 1. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

 1. dla Technikum 9 dni:

15 października 2021r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

– 12 listopada 2021r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

– 07 stycznia 2022r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

– 28 kwietnia 2022r (czwartek) – dzień otwarty szkoły

– 02 maja 2022r (poniedziałek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

– 04 maja 2022r (środa) – matura pisemna z języka polskiego

– 05 maja 2022r (czwartek) – matura pisemna z matematyki

– 06 maja 2022r (piątek) – matura pisemna z języka angielskiego

– 17 czerwca 2022r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

 1. dla Branżowej Szkoły I Stopnia 6 dni:

– 14 października 2021r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

– 12 listopada 2021r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

– 07 stycznia 2022r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

– 02 maja 2022r (poniedziałek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

– 04 maja 2022r (środa) – matura pisemna z języka polskiego

– 17 czerwca 2022r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

 1. dodatkowym dniem wolnym od zajęć może być po odpracowaniu: brak.

 

II. EGZAMINY

 1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

a) podstawa programowa – 2017r

– etap pisemny – 11 stycznia 2022r oraz 21 czerwca 2022r

– etap praktyczny – styczeń – luty

czerwiec – lipiec

 1. podstawa programowa – 2019r

– etap pisemny – 11 – 15 stycznia 2022r oraz 2 – 7 czerwca 2022r

– etap praktyczny – 10 – 23 stycznia

01 – 19 czerwca

 

 1. Egzamin maturalny: od 04 maja do 20 maja 2022r

III. PRAKTYKI ZAWODOWE

 1. od 27 września 2021r do 22 października 2021r klasy: 3RP, 3KG – (4 tygodnie)

 1. od 28 października 2021r do 26 listopada 2021r klasy: 3EP, 3AG, 3TG, 3GG – (4 tygodnie)

 1. od 31 stycznia 2022r do 25 lutego 2022r klasa: 3RG, 3KP – (4 tygodnie)

 1. od 25 kwietnia 2022r do 20 maja 2022r klasy: 3EG, 3AP, 3TP, 3GP – (4 tygodnie)

IV. WYKAZ ODDZIAŁÓW

 1. technik ekonomista (6 oddziałów)

1E, 2E, 3EP, 3EG, 4E, 4F

 1. technik rachunkowości (4 oddziały)

1R, 2R, 3RP, 3RG

 1. technik hotelarstwa (5 oddziałów)

1A, 2A, 3AP, 3AG, 4A

 1. technik informatyk (5 oddziałów)

1K, 2K, 3KP, 3KG, 4K

 1. technik obsługi turystycznej (1 oddział)

4T

 1. technik organizacji turystyki (4 oddziały)

1T, 2T, 3TG, 3TP

 1. technik żywienia i usług gastronomicznych (5 oddziałów)

1G, 2G, 3GP, 3GG, 4G

 1. Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników (8 oddziałów) – wielozawodowe

1s, 2s, 3sP, 3sG, 1w, 2w, 3wP, 3wG

Łączna liczba oddziałów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – 38

VI. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI

Wychowawcy i opiekunowie klas

 

Technik ekonomista

Nazwa oddziału

Wychowawca

1E

Marta Zych

2E

Stawiarz Katarzyna

3EP

Zielińska Małgorzata

3EG

Kopacz Anna

4E

Ewa Kostecka

4F

Dariusz Tańcula

Technik rachunkowości

Nazwa oddziału

Wychowawca

1R

Renata Plata

2R

Mazgaj Lucyna

3RP

Jakubiak Agata

3RG

Zadęcka Anna

Technik hotelarstwa

Nazwa oddziału

Wychowawca

1A

Grzegorz Prajsnar

2A

Suder Agnieszka

3AP

Lis Edyta

3AG

Kowalski Mariusz

4A

Sara Kowalczyk

Technik informatyk

Nazwa oddziału

Wychowawca

1K

Leszek Gawlik

2K

Szymon Fluda

3KP

Grzesiński Mariusz

3KG

Janus Agnieszka

4K

Elżbieta Ziarko

Technik obsługi turystycznej

Nazwa oddziału

Wychowawca

4T

Beata Janczura-Karcz

Technik organizacji turystyki

Nazwa oddziału

Wychowawca

1T

Jarosław Słowiak

2T

Pietrzak Agnieszka

3TP

Sobula Marzena

3TG

Bruzda Elzbieta

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nazwa oddziału

Wychowawca

1G

Monika Czekirda

2G

Jarosław Juras

3GP

Teresa Krzeszowska-Rosiek

3GG

Monika Nosal

4G

Jolanta Powroźnik

Branżowa Szkoła I Stopnia

Nazwa oddziału

Wychowawca

1s

Magdalena Stępska

2s

Anna Opałka

3sP

Duda-Piecuch Monika

3sG

Ziółkowska Katarzyna

1w

Bartosz Szczepański

2w

Piotr Klimczyk

3wP

Burmer Michał

3wG

Wątroba Mirosław

Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych

Nazwa zespołu

Przewodniczący

Przedmiotów humanistycznych

Beata Janczura-Karcz

Przedmiotów matematyczno-fizycznych

Anna Flanek

Przedmiotów ekonomicznych

Agata Jakubiak

Wychowania fizycznego i EDB

Piotr Klimczyk

Przedmiotów informatycznych

Leszek Gawlik

Języków obcych

Iwona Windak

Geograficzno-przyrodniczych

Grzegorz Prajsnar

Hotelarsko – turystycznych

Anna Szczucińska

Gastronomicznych

Monika Czekirda

Wychowawców klas

Lucyna Mazgaj

Pozostałe funkcje

 

Funkcja

Odpowiedzialny

Lider WDN

Barbara Skowronek

Bibliotekarz

Małgorzata Chamielec

Anna Opałka

Redaktor podziału godzin

Ewa Kostecka

Przew. komisji inwentaryzacyjnej

Ewa Kostecka

Przew. komisji kasacyjnej

Barbara Skowronek

Przew. komisji stypendialnej

Z-ca przewodniczącego komisji stypendialnej

Izabela Michniak

Mariusz Grzesiński

Koordynator projektów unijnych

Izabela Michniak

Opiekun Samorządu Szkolnego

Izabela Michniak

Opiekun szkolnego koła PCK

Elżbieta Bruzda

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Małgorzata Zielińska

Doradca zawodowy

Marta Zych

Przew. zespołu do spraw promocji

Marta Zych

Opieka nad stroną internetową szkoły

Michał Burmer

Administrator dziennika elektronicznego

Mariusz Grzesiński

Jarosław Słowiak

Koordynator do spraw wymiany międzynarodowej dla młodzieży

Anna Ziętara-Fluda

Anna Kopacz

Olga Dudek

Beata Chla

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

Mariusz Grzesiński

Opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego

Jolanta Śmiałek

Opiekun Szkolnego Koła Historyczno – Krajoznawczego

Dariusz Tańcula

Szkolne Koło Caritas

Agata Jakubiak

 

 

Skip to content