Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2022/2023

 

I. TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO
   1. rok szkolny trwa od 01 września 2022r do 31 sierpnia 2023r
   2. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są:
       – od 01.09.2022r do 23.06.2023r
       – od 01.09.2022r do 28.04.2023r w klasach programowo najwyższych szkół średnich (maturalnych) tj. 4AG, 4EG, 4RG, 4TG, 4GG, 4KG
   3. zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2022 (piątek) do 01.01.2023r (niedziela)
   4. ferie zimowe trwają od 30.01.2023r do 10.02.2023r
   5. wiosenna przerwa świąteczna trwa od 06.04.2023r (czwartek) do 11.04.2023r (wtorek)
   6. ferie letnie trwają od 24.06.2023r do 31.08.2023r
   7. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:
       a) dla Technikum 8 dni:
            – 31 października 2022r (poniedziałek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
            – 27 kwietnia 2023r (czwartek) – dzień otwarty szkoły
            – 02 maja 2023r (wtorek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
            – 04 maja 2023r (czwartek) – matura pisemna z języka polskiego
            – 05 maja 2023r (piątek) – matura pisemna z języka angielskiego
            – 08 maja 2023r (poniedziałek) – matura pisemna z matematyki
            – 09 maja 2023r (wtorek) – matura pisemna z języka angielskiego
            – 09 czerwca 2023r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

       b) dla Branżowej Szkoły I Stopnia 6 dni:
            – 31 października 2022r (poniedziałek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
            – 02 maja 2023r (wtorek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
            – 04 maja 2023r (czwartek) – matura pisemna z języka polskiego
            – 05 maja 2023r (piątek) – matura pisemna z języka angielskiego
            – 08 maja 2023r (poniedziałek) – matura pisemna z matematyki
            – 09 czerwca 2023r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

   8. dodatkowym dniem wolnym od zajęć może być po odpracowaniu: brak.
   II. EGZAMINY
   1. Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:
       – etap pisemny – 10 – 14 stycznia 2023r oraz 2 – 7 czerwca 2023r
       – etap praktyczny – 09 – 21 stycznia
                                           01 – 18 czerwca
   2. Egzamin maturalny: od 04 maja do 23 maja 2023r
   III. PRAKTYKI ZAWODOWE
   1. od 26 września 2022r do 21 października 2022r klasy: 4EP, 4KP, 4AP – (4 tygodnie)
   2. od 07 listopada 2022r do 02 grudnia 2022r klasy: 4RP, 3G, 3K – (4 tygodnie)
   3. od 13 lutego 2023r do 10 marca 2023r klasa: 3E, 4TP – (4 tygodnie)
   4. od 17 kwietnia 2023r do 12 maja 2023r klasy: 3R, 4GP, 3A, 3T – (4 tygodnie)

   IV. WYKAZ ODDZIAŁÓW
   1. technik ekonomista (5 oddziałów)
   1E, 2E, 3E, 4EP, 4EG
   2. technik rachunkowości (5 oddziałów)
   1R, 2R, 3R, 4RP, 4RG
   3. technik hotelarstwa (5 oddziałów)
   1A, 2A, 3A, 4AP, 4AG
   4. technik informatyk (5 oddziałów)
   1K, 2K, 3K, 4KP, 4KG
   5. technik organizacji turystyki (5 oddziałów)
   1T, 2T, 3T, 4TP, 4TG
   6. technik żywienia i usług gastronomicznych (5 oddziałów)
   1G, 2G, 3G, 4GP, 4GG

   7. technik ekonomista + technik organizacji turystyki (1 oddział)
   1ET
   8. oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy (1 oddział)
   1aU
   9. Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników (6 oddziałów) – wielozawodowe
   1s, 2s, 3s, 1w, 2w, 3w
   Łączna liczba oddziałów w Powiatowym Centrum Kształcenia
   Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – 38

VI. PRZYDZIAŁ CZYNNOŚCI

Wychowawcy i opiekunowie klas

 

Technik ekonomista

Nazwa oddziału

Wychowawca

1E

Iwona Janus

2E

Marta Zych

3E

Stawiarz Katarzyna

4EP

Zielińska Małgorzata

4EG

Ewa Kostecka

Technik rachunkowości

Nazwa oddziału

Wychowawca

1R

Izabela Michniak

2R

Renata Plata

3R

Mazgaj Lucyna

4RP

Jakubiak Agata

4RG

Zadęcka Anna

Technik hotelarstwa

Nazwa oddziału

Wychowawca

1A

Sara Kowalczyk

2A

Grzegorz Prajsnar

3A

Suder Agnieszka

4AP

Lis Edyta

4AG

Kowalski Mariusz

Technik informatyk

Nazwa oddziału

Wychowawca

1K

Elżbieta Ziarko

2K

Leszek Gawlik

3K

Szymon Fluda

4KP

Grzesiński Mariusz

4KG

Janus Agnieszka

Technik organizacji turystyki

Nazwa oddziału

Wychowawca

1T

Dariusz Tańcula

2T

Jarosław Słowiak

3T

Pietrzak Agnieszka

4TP

Sobula Marzena

4TG

Bruzda Elzbieta

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Nazwa oddziału

Wychowawca

1G

Jolanta Salwińska

2G

Monika Czekirda

3G

Jarosław Juras

4GP

Teresa Krzeszowska-Rosiek

4GG

Monika Nosal

Technik ekonomista + technik organizacji turystyki

Nazwa oddziału Wychowawca
1ET Joanna Major

 

Oddział przygotowawczy dla uczniów z Ukrainy

Nazwa oddziału Wychowawca
1AU Lesia Oliinyk

Branżowa Szkoła I Stopnia

Nazwa oddziału

Wychowawca

1s

Monika-Duda Piecuch

2s

Magdalena Stępska

3s

Anna Opałka

1w

Michał Burmer

2w

Bartosz Szczepański

3w

Piotr Klimczyk

Przewodniczący Zespołów Przedmiotowych

Nazwa zespołu

Przewodniczący

Przedmiotów humanistycznych

Beata Janczura-Karcz

Przedmiotów matematyczno-fizycznych

Katarzyna Stawiarz

Przedmiotów ekonomicznych

Agata Jakubiak

Wychowania fizycznego i EDB

Piotr Klimczyk

Przedmiotów informatycznych

Szymon Fluda

Języków obcych

Iwona Windak

Geograficzno-przyrodniczych

Grzegorz Prajsnar

Hotelarsko – turystycznych

Anna Szczucińska

Gastronomicznych

Monika Czekirda

Wychowawców klas

Lucyna Mazgaj

Pozostałe funkcje

 

Funkcja

Odpowiedzialny

Lider WDN

Barbara Skowronek

Bibliotekarz

Małgorzata Chamielec

Anna Opałka

Redaktor podziału godzin

Ewa Kostecka

Przew. komisji inwentaryzacyjnej

Ewa Kostecka

Przew. komisji kasacyjnej

Barbara Skowronek

Przew. komisji stypendialnej

Z-ca przewodniczącego komisji stypendialnej

Izabela Michniak

Mariusz Grzesiński

Koordynator projektów unijnych

Izabela Michniak

Ewa Kostecka

Opiekun Samorządu Szkolnego

Z-ca przewodniczącego komisji stypendialnej

Izabela Michniak

Anna Zadęcka

Opiekun szkolnego koła PCK

Elżbieta Bruzda

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Małgorzata Zielińska

Administrator TEAMS

Izabela Michniak

Agnieszka Suder

Mariusz Grzesiński

Doradca zawodowy

Marta Zych

Przew. zespołu do spraw promocji

Marta Zych

Opieka nad stroną internetową szkoły

Michał Burmer

Izabela Michniak

Mariusz Grzesiński

Administrator dziennika elektronicznego

Mariusz Grzesiński

Jarosław Słowiak

Koordynator do spraw wymiany międzynarodowej dla młodzieży

Anna Ziętara-Fluda

Anna Kopacz

Olga Dudek

Beata Chla

Koordynator do spraw bezpieczeństwa

Mariusz Grzesiński

Opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo – Turystycznego

Jolanta Śmiałek

Opiekun Szkolnego Koła Historyczno – Krajoznawczego

Dariusz Tańcula

Szkolne Koło Caritas

Agata Jakubiak

 

 

Skip to content