Zebrania z rodzicami

08.09.2021r (środa)

godz. 16.30

Zebranie rodziców uczniów klas pierwszych
08.09.2021r (środa)

godz. 17.00

Zebranie rodziców uczniów klas drugich i trzecich
08.09.2021r (środa)

godz. 18.00

Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych
17.11.2021r (środa) Zebrania klasowe i rozmowy indywidualne
12.01.2022r (środa) Wywiadówka półroczna
12.04.2022r (wtorek) Zebranie rodziców uczniów klas maturalnych – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego
12.04.2022r (wtorek) Zebrania klasowe i rozmowy indywidualne pozostałych klas
08.06.2022r (środa) Zebrania rodziców uczniów pozostałych klas – informacja o przewidywanych ocenach na koniec roku szkolnego
Skip to content