Zebrania z rodzicami

 

HARMONOGRAM SPOTKAŃ Z RODZICAMI
W POWIATOWYM CENTRUM KSZTAŁCENIA
ZAWODOWEGO I USTAWICZNEGO W WIELICZCE

w roku szkolnym 2022/2023

Termin Rodzaj spotkania Odpowiedzialny Uwagi
07.09.2022r
(środa)
godz. 16.30
Zebranie rodziców uczniów klas
pierwszych
Dyrekcja, wychowawcy Aula Kampusu
Sale lekcyjne
07.09.2022r
(środa)
godz. oddzielny
harmonogram
Zebranie rodziców uczniów klas
drugich, trzecich
Wychowawcy Sale lekcyjne
07.09.2022r
(środa)
godz. 18.00
Zebranie rodziców uczniów klas
czwartych
Dyrekcja, wychowawcy Aula Kampusu
Sale lekcyjne
16.11.2022r
(środa)
godz. oddzielny
harmonogram
Zebrania klasowe i rozmowy
indywidualne
Wszyscy uczący  
04.01.2023r
(środa)
godz. oddzielny
harmonogram
Wywiadówka półroczna Wszyscy uczący  
18.04.2023r
(wtorek)
godz. oddzielny
harmonogram
Zebranie rodziców uczniów klas
maturalnych – informacja o
przewidywanych ocenach na
koniec roku szkolnego
Wszyscy uczący w
klasach maturalnych
 
18.04.2023r
(wtorek)
godz. oddzielny
harmonogram
Zebrania klasowe i rozmowy
indywidualne pozostałych klas
Wszyscy uczący  
12.06.2023r
(poniedziałek)
godz. oddzielny
harmonogram
Zebrania rodziców uczniów
pozostałych klas – informacja o
przewidywanych ocenach na
koniec roku szkolnego
Wszyscy uczący  

Uwagi:
1. W podziale godzin każdy nauczyciel zobowiązany jest wskazać jedną stałą
godzinę tygodniowo na spotkania z rodzicami
2. Dodatkowe zebrania z rodzicami można zorganizować za zgodą dyrektora
Zespołu

Wieliczka dn. 29.08.2022r

Skip to content