Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Programy / Projekty realizowane Polecane strony 


 

Podstawowym zadaniem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości jest realizacja działań, których celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów.

 

Swoje zadania SKP realizuje przez: 

 • podejmowanie działań proponowanych przez Narodowy Bank Polski 
 • udział w zadaniach i projektach organizowanych przez Narodowy Bank Polski 
 • inicjowanie własnych działań edukacyjnych dotyczących edukacji ekonomicznej 
 • realizację działań kształtujących i promujących postawy przedsiębiorcze uczniów 

 

Celem działań podejmowanych przez SKP jest: 

 • kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów 
 • umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości 
 • pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów 

 

SKP uczestniczy w projektach i konkursach edukacyjnych proponowanych przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, będących organizatorem Klubu IMPULS. Wszystkie projekty i konkursy edukacyjne są ogłaszane na stronie internetowej NBPortal.pl w zakładce IMPULS dostępnej wyłącznie dla członków Klubu IMPULS.

 

Narodowy Bank Polski pisemnie potwierdził zarejestrowanie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w naszej szkole w 2006 roku. ZSZ w Wieliczce został ujęty w wykazie szkół, które prowadzą Szkolne Kluby Przedsiębiorczości, jest on zamieszczony na stronie internetowej www.nbportal.pl

 Nasze osiągnięcia:

Olimpiada Przedsiębiorczości – etap okręgowy – 2016
Dnia  3 marca 2016  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  odbyły się okręgowe eliminacje  XI edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Naszą szkołę w etapie okręgowym reprezentował uczeń klasy 2E Technikum Ekonomicznego  Rafał Zając.

XII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości – 2017. W marcu uczeń z klasy ekonomicznej 3F Konrad Dębowski wziął udział w etapie okręgowym.

XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości – 2018. Dnia  1 marca 2018  na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie  odbyły się okręgowe eliminacje  XIII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Uczestnicy Olimpiady musieli wykazać  się wiedzą i umiejętnościami  wykraczającymi  poza podstawę programową  nauczania podstaw przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych. Hasło przewodnie  tegorocznej edycji Olimpiady to: „ Sukces w biznesie – ludzie, wizerunek, strategia”. Wśród 250 uczniów z okręgu małopolskiego naszą szkołę reprezentowali: Maria Chrzanowska (3F), Amadeusz Pawlik  (3G),  Piotr Kaleta (3E).

Olimpiada Przedsiębiorczości grudzień 2018-marzec 2019. W marcu odbył się etap okręgowy Olimpiady Przedsiębiorczości organizowanej Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. W etapie okręgowym reprezentowali nas uczniowie z klas ekonomicznych Piotr Kaleta 3E i Dawid Kurek klasa 3F. Gratulujemy

XV Olimpiada Przedsiębiorczości – etap okręgowy – marzec 2020. Nasza uczennica Anna Jędrzejczyk z klasy 2E Technikum Ekonomicznego wzięła ucział w etapie okręgowym Olimpiady z Przedsiębiorczości pod hasłem przewodnim tegorocznej edycji Olimpiady to: „Zarządzanie różnorodnością w organizacji. Kultura, struktura, pracownik”.

Na terenie szkoły ściśle współpracujemy z:

 • Szkolnym doradcą zawodowym
 • Szkolnym Ośrodkiem Karier 
 • Szkolnym Kołem Młodego Ekonomisty
 • Szkolny Klubem „Internetowe poznawanie świata”
 • Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki
 • Kołem Miłośników Rachunkowości

 

                    www.nbportal.pl                                          www.gazeta.pl/zkdk

                                                       

 

 

 

              www.junior.org.pl/joomla                                         www.gpw.pl