Projekty Unijne

Praktyki i staże zagraniczne

Wymiana międzynarodowa(projekty: Comenius i Erasmus+ oraz PNNM)

„Kadra na Start – Kierunek Europa”program unijny dla nauczycieli

Projekty Archiwalne

CENTRUM KOMPETENCJI ZAWODOWYCH