KIERUNKI PONADPODSTAWOWE

Technikum Ekonomiczne (5 letnie) – kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

– zdobywasz tytuł technika ekonomisty – praktyka i praca w wielu instytucjach np. banki, urzędy skarbowe, firmy, administracja państwowa i samorządowa itp.

– przygotowuje Cię do rozpoczęcia studiów na wszystkich uczelniach (głównie Akademia Ekonomiczna),

– zdobywasz wiedzę z zakresu ekonomii, prawa, marketingu, zarządzania, rachunkowości, bankowości itp. więcej

– przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka

 Technikum Rachunkiwości (5 letnie) – kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

– zdobywasz tytuł technika rachunkowości , praktyka i praca w biurach rachunkowych, działach księgowych i finansowych przedsiębiorstw, bankach , urzędach skarbowych, samorządach terytorialnych lub własna działalność gospodarcza  – biuro rachunkowe

– możliwość kontynuowania nauki na studiach wyższych głównie uczelniach ekonomicznych

– uzyskujesz  wiedzę z zakresu prowadzenia rachunkowości w firmie ,prowadzenia rozliczeń finansowych, wykonywania analiz finansowych, obsługi programów finansowo-księgowych, sporządzania biznesplanów  

– przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka

Technikum Hotelarstwa (5 letnie) – kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

– zdobywasz tytuł technika hotelarstwa – praktyka i praca w recepcjach hoteli, biurach turystycznych itp.,

– przygotowuje Cię do rozpoczęcia studiów na wszystkich uczelniach (głównie AWF – turystyka), 

– zdobywasz wiedzę z zakresu hotelarstwa, turystyki, gastronomii, ekonomii, marketingu, zarządzania, itp. więcej 

– przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

Technikum Organizacji Turystyki (5 letnie) – kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

– zdobywasz tytuł technika obsługi turystycznej

– jesteś przygotowany do prowadzenia biura podróży

– posiadasz umiejętność organizacji imprez turystycznych oraz przygotowania programu i kalkulacji kosztów

– znasz zasady współpracy z przewodnikami, pilotami oraz firmami ubezpieczeniowymi hotelarstwa, turystyki, gastronomii, ekonomii, marketingu, zarządzania, itp. więcej 

– przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia

Technikum Informatyczne (5 letnie) – kliknij, aby dowiedzieć się więcej

– zdobywasz tytuł technika informatyki,

– praktyka i praca w firmach informatycznych lub jako samodzielny informatyk w wielu instytucjach,

– przygotowuje Cię do rozpoczęcia studiów na wszystkich uczelniach technicznych, ze szczególnym uwzględnieniem studiów informatycznych,

– zdobywasz wiedzę i umiejętności z zakresu: zaawansowanej obsługi i administracji systemami operacyjnymi (Windows, Linux), tworzenia i administracji sieciami (LAN i bezprzewodowymi) oraz serwerami sieciowymi, tworzenia i naprawy zestawów komputerowych, obsługi oprogramowania biurowego, wykorzystywania oprogramowania użytkowego (multimedia: grafika, wideo, dźwięk), tworzenia stron internetowych i aplikacji Webowych.

– przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka

Technikum Żywienia i usług gastronomicznych – kliknij, aby dowiedzieć się więcej 

– zdobywasz tytuł technika żywienia i usług gastronomicznych – praktyka i praca w restauracjach, kafeteriach, kawiarniach itp.

– przygotowuje Cię do rozpoczęcia studiów na wszystkich uczelniach

– zdobywasz wiedzę z zakresu obsługi przyjęć, planowania i organizacji żywienia

– przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski

Języki obce kształcone we wszystkich klasach technikum: język angielski (rozszerzony), język niemiecki

 

Szkoła Branżowa 1 Stopnia  – kliknij  aby dowiedzieć się więcej

– Zawód Sprzedawca

– Zawód Kucharz

– klasa wielozawodowa (wykaz zawodów: wykaz zawodów CKZ 2023-2024)