Technikum Informatyczne

Pięcioletnie technikum – na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami z przygotowania zawodowego (w trakcie nauki w szkole).

Przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka
Języki obce: język angielski (rozszerzony), język niemiecki

Program nauczania obejmuje przedmioty:
a) ogólnokształcące w wymiarze 4 letniego Liceum Ogólnokształcącego (matematyka i język angielski w zakresie rozszerzonym),
b) blok przedmiotów zawodowych obejmujące następujące kwalifikacje:

INF.02. Administracja i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i lokalnych sieci komputerowych
INF.02.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
INF.02.2. Podstawy informatyki
INF.02.3. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy
INF.02.4. Eksploatacja urządzeń peryferyjnych
INF.02.5. Naprawa urządzeń techniki komputerowej
INF.02.6. Montaż i eksplantacja lokalnej sieci komputerowej
INF.02.7. Eksploatacja urządzeń sieciowych
INF.02.8. Administrowanie serwerowymi
INF.02.9. Język obcy zawodowy

INF.03. Tworzenie i administrowanie stronami i aplikacjami internetowymi oraz bazami danych
INF.03.1. Bezpieczeństwo i higiena pracy
INF.03.2. Podstawy informatyki
INF.03.3. Projektowanie stron internetowych
INF.03.4. Projektowanie i administrowanie bazami danych
INF.03.5. Programowanie aplikacji internetowych
INF.03.6. Język obcy zawodowy

Zajęcia z przedmiotów zawodowych – a jest ich aż 56 godzin w całym cyklu nauczania (5 lat)- prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, w grupach i przyjaznej atmosferze.

W ramach procesu nauczania uczniowie odbywają 2 razy (klasa 3 i 4) miesięczną praktykę zawodową, podczas której mogą pogłębić wiedzę praktyczną i poznać rynek pracy. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów z przygotowania zawodowego Absolwent uzyskuje tytuł technika informatyki.

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Pozytywny wynik egzaminu maturalnego uprawnia absolwentów do kontynuowania nauki na studiach wyższych – ze szczególnym uwzględnieniem studiów w profilu kierunkowym informatycznym.

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie:
– doboru konfiguracji sprzętowej i programowej,
– pracy w środowisku systemu operacyjnego Windows 7/8.1/10, Linux wraz z jego aplikacjami,
– serwisu sprzętowego i programowego sprzętu komputerowego,
– projektowania i tworzenia sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych),
– konfiguracji urządzeń sieci przewodowej i bezprzewodowej (sprzęt Cisco)
– działania w środowisku sieci LINUX i Microsoft Windows Server 2016,
– programowania w językach C++/JAVA/PHP,
– tworzenia relacyjnego modelu danych oraz projektowania baz w dość złożonych strukturach,
– tworzenia statycznych i dynamicznych stron i aplikacji internetowych,
– operowania pakietem oprogramowania biurowego (pakiet Microsoft Office, Open Office),
– posługiwania się dokumentacją w języku angielskim

Szkoła wyposażona jest obecnie w sześć supernowoczesnych pracowni komputerowych (w tym 3 specjalistyczne) ze stałym dostępem do Internetu (max przepustowość 600 Mbit/s), specjalistyczne oprogramowanie (np. Adobe Master Collection), projektory multimedialne, tablice interaktywne, nowoczesne akcesoria i urządzenia laboratoriów: urządzeń techniki komputerowej i sieci komputerowych oraz administracji serwerami oraz laboratorium z drukarkami 3D (szkoła nasza posiada stałą współpracę z firmą Rabbit Form http://www.rabbitform.pl/, która doposaża nas w nowoczesny sprzęt i sprawuje nad nami opiekę merytoryczną.
Posiadamy także profesjonalne laboratorium (stanowiska) do nauki pod certyfikowany egzamin Cisco CCNA Routing and Switching.

Szkoła posiada subskrypcje DreamSpark Premium. DreamSpark Premium to korzyść dla uczniów, nauczycieli i laboratoriów w postaci dostępu do oprogramowania Microsoft, służącego do tworzenia oprogramowania i projektowania. Uczniowie technikum informatycznego otrzymają legalne klucze produktu z licencją edukacyjną na systemy Windows 10 Professional – do użytku niekomercyjnego w domu – na czas trwania nauki w naszej szkole.
W pakietu wchodzi:
Systemy operacyjne:
– Windows – Windows Server
Narzędzia do programowania i projektowania:
– Visual Studio Professional – Visual Studio Premium – Visual Studio Ultimate – Expression – Windows Embedded
Aplikacje:
– Visio – Project – OneNote
Serwery:
– SQL Server – BizTalk Server – SharePoint Server

W szkole działa lokalny ośrodek Akademii Cisco (www.cisco.com) – dzięki, któremu uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach i ubiegać się po zdaniu odpowiednich egzaminów o prestiżowe certyfikaty CISCO honorowane na całym świecie.

W ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce uczniowie mogą korzystać z licznych darmowych kursów organizowanych w naszej szkole rozwijających ich zainteresowania oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym m.in.:
– kurs ECDL (www.ecdl.com.pl)
– kurs Administracja serwerem 2016 
– kurs: Serwisant komputerowy
– kurs: Tworzenie i administrowanie siciami przewodowymi i bezprzewodowymi
– kurs: Grafika komputerowa w Pakiecie Adobe CS Master Collection. 

Uczniowie naszej szkoły mogą w trakcie nauki (lub zaraz po jej zakończeniu) uczestniczyć w darmowym Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym EE.03 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, na którym to zdobywają połowę zawodu Technik Elektronik.

Szkoła nasza posiada stałą współpracę z firmą Rabbit Form http://www.rabbitform.pl/, która doposaża nas w nowoczesny sprzęt i sprawuje nad nami opiekę merytoryczną. Na terenie naszej szkoły planowane są różnego rodzaju kursy druku i obsługi drukarek 3D – http://akademiaform3d.pl/

 

Skip to content