Małopolska Chmura Edukacyjna

Małopolska Chmura Edukacyjna to jeden z najważniejszych projektów wpisanych do programu strategicznego Kapitał Intelektualny i Rynek Pracy województwa małopolskiego. To innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce.

Głównym celem „Małopolskiej Chmury Edukacyjnej – projektu pilotażowego” jest umożliwienie współpracy wiodących uczelni Małopolski ze szkołami ponadgimnazjalnymi. Efektem tej współpracy ma być podniesienie poziomu nauczania, kształcenie uczniów w obszarach nowoczesnej gospodarki oraz rozbudzenie zainteresowania kierunkami studiów zgodnymi ze specjalizacjami regionu.

Do celów ogólnych MCHE należą:

  • wykreowanie innowacyjnego środowiska wsparcia procesów edukacyjnych technologiami ICT bazującego na modelu chmurowym oraz wysokiej jakości komunikacji multimedialnej,
  • umożliwienie uczelniom bezpośredniej współpracy z najzdolniejszymi uczniami Małopolski,
  • zwiększenie świadomości uczniów dot. wyboru kierunku studiów,
  • rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, niezbędnych do funkcjonowania w  społeczeństwie informacyjnym
  • sprawdzenie w praktyce innowacyjnych rozwiązań oraz nowoczesnych technologii komunikacyjno-informatycznych i możliwości ich adaptacji w przyjętym środowisku.

W pilotażowym wdrożeniu modelu chmury edukacyjnej bierze udział  21 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa małopolskiego oraz 6 wiodących uczelni w Krakowie (Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Ekonomiczny, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Rolniczy).

Wirtualne zajęcia, badania naukowe, wykłady, warsztaty są przeprowadzane w 10 dziedzinach: fizyka, informatyka (AGH), matematyka, biologia (UJ), chemia, budownictwo (PK), przedsiębiorczość, społeczeństwo obywatelskie (UEK), środowisko i żywność (UR), języki obce (UP).

Nasza szkołą bierze udział w projekcie Małopolskiej Chmury Edukacyjnej w obszarach: przedsiębiorczość oraz  środowisko i żywność.

Klasa 2E i 2G od 24.10.2014 uczestniczy  w zajęciach on-line prowadzonych przez Uniwersytet Ekonomiczny i Uniwersytet Rolniczy.

W ramach projektu nasza szkoła otrzymała profesjonalny sprzęt firmy Cisco (zestaw stacjonarny, zestaw mobilny i zestaw personalny) do przeprowadzania wideo-konferencji, który na pewno będzie wykorzystywany nie tylko na zajęciach projektowych.

Skip to content