Technikum Informatyczne

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Technikum Rachunkowości

Technik rachunkowości wykonuje czynności związane z prowadzeniem rachunkowości w rożnego rodzaju podmiotach, dokumentuje operacje gospodarcze ,rozlicza podatki, wynagrodzenia przeprowadza inwentaryzację, sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe.
Absolwenci są przygotowani do pracy w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw , w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach, a także biurach rachunkowych.

Technikum Ekonomiczne

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo – płacowych oraz sporządzania biznesplanu firmy a także analizowania jej działalności.
Ważną umiejętnością absolwenta będzie sporządzanie dokumentów księgowych, prowadzenie rachunkowości, ustalanie wyniku finansowego a także stosowanie różnego rodzaju rozliczeń pieniężnych.

Technikum Organizacji Turystycznej

W ramach przedmiotów zawodowych opanujesz umiejętności organizowania imprez turystyczno-rekreacyjnych, samodzielnego opracowywania programów imprez turystycznych, kierowania i planowania złożonych przedsięwzięć organizacyjnych, przygotowania ofert turystycznych oraz swobodnego nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

W procesie kształcenia uczeń nabywa umiejętności dotyczące kompleksowej obsługi przyjęć, planowania i organizacji żywienia. Typowymi miejscami pracy dla absolwentów są restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie, a także hotele, pensjonaty, domy wczasowe, promy, statki .Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Technikum Hotelarskie

Absolwent przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, schroniskach, zajazdach, agencjach turystycznych, domach wycieczkowych oraz innych obiektach bazy noclegowej. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Najnowsze aktualności

Technology and digital art together fighting for the environment – mobilność w PCKZiU WIeliczka

Od poniedziałku 15 do piątku 19 listopada w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce gościliśmy 13 uczniów i…

Czytaj więcej

Wieliczka-Wieliczanie” Bis! (24.11.2021 r.)

W środę 24.11.2021 r. o godz.16.00-tej w Wieliczce w sali „Magistrat” odbyło się 21 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”  Bis!  pt.…

Czytaj więcej

Wycieczka historyczna „Szlakiem cmentarzy z I wojny światowej” 20.11.2021

W sobotę 20 listopada 2021 odbyła się kolejna wycieczka szlakiem cmentarzy I wojennych czyli w miejsca gdzie zostali pochowani zostali…

Czytaj więcej

II Wielicka Konferencja Historyczna

We wtorek 16 listopada 2021 r. w auli szkoły odbyła się II Wielicka Konferencja Historyczna, której pomysłodawcą był student V…

Czytaj więcej

Film promujący szkołę

Skip to content