Technikum Informatyczne

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Technikum Rachunkowości

Technik rachunkowości wykonuje czynności związane z prowadzeniem rachunkowości w rożnego rodzaju podmiotach, dokumentuje operacje gospodarcze ,rozlicza podatki, wynagrodzenia przeprowadza inwentaryzację, sporządza sprawozdania finansowe i przeprowadza analizy finansowe.
Absolwenci są przygotowani do pracy w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw , w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach, a także biurach rachunkowych.

Technikum Ekonomiczne

Kształcenie w zawodzie technik ekonomista pozwala na zdobycie wiedzy dotyczącej stosowania zasad marketingu w działalności przedsiębiorstwa, obliczania podatków, prowadzenia spraw kadrowo – płacowych oraz sporządzania biznesplanu firmy a także analizowania jej działalności.
Ważną umiejętnością absolwenta będzie sporządzanie dokumentów księgowych, prowadzenie rachunkowości, ustalanie wyniku finansowego a także stosowanie różnego rodzaju rozliczeń pieniężnych.

Technikum Organizacji Turystycznej

W ramach przedmiotów zawodowych opanujesz umiejętności organizowania imprez turystyczno-rekreacyjnych, samodzielnego opracowywania programów imprez turystycznych, kierowania i planowania złożonych przedsięwzięć organizacyjnych, przygotowania ofert turystycznych oraz swobodnego nawiązywania kontaktów międzyludzkich.

Technikum Żywienia i Usług Gastronomicznych

W procesie kształcenia uczeń nabywa umiejętności dotyczące kompleksowej obsługi przyjęć, planowania i organizacji żywienia. Typowymi miejscami pracy dla absolwentów są restauracje, kafeterie, snack-bary, kawiarnie, a także hotele, pensjonaty, domy wczasowe, promy, statki .Absolwent przygotowany jest do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

Technikum Hotelarskie

Absolwent przygotowany jest do podjęcia zatrudnienia w zakładach hotelarskich, ośrodkach wypoczynkowych, pensjonatach, schroniskach, zajazdach, agencjach turystycznych, domach wycieczkowych oraz innych obiektach bazy noclegowej. Może także prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Najnowsze aktualności

Wieliczka-Wieliczanie” Bis!

W środę 29.09.2021 r. o godz.16.00-tej w Wieliczce w sali „Magistrat” odbyło się 19 spotkanie z cyklu „Wieliczka-Wieliczanie”  Bis!  pt.…

Czytaj więcej

Pola Chwały w Niepołomicach (24-26.09.2021)

Po rocznej, spowodowanej pandemią przerwie odbyły się w ostatni weekend września kolejne Pola Chwały. To jedna z największych imprez historyczno-militarnych…

Czytaj więcej

Uroczyste Rozpoczęcie Roku Szkolnego 2021/22

Szczegółowy Harmonogram – pobierz – Klasy pierwsze: Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego rozpocznie się na Auli głównej Kampusu o godz. 11.00 –…

Czytaj więcej

Film promujący szkołę

Skip to content