Technikum Hotelarskie

Pięcioletnie technikum – na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami z kwalifikacji zawodowych: 

HGT.03. Obsługa gości w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie (klasa 3 , semestr 2)
HGT.06. Realizacja usług w recepcji (klasa 5, semestr 1)

Przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia
Języki obce: język angielski (rozszerzony), język angielski zawodowy, język niemiecki

 

UMIEJĘTNOŚCI I ZADANIA ZAWODOWE

Kształcenie w zawodzie technik hotelarstwa przygotowuje absolwentów do wykonywania następujących zadań zawodowych związanych z obsługą obiektów noclegowych:

 • organizacja pracy służby pięter i przygotowanie jednostki mieszkalnej do przyjęcia gości
 • utrzymywanie czystości i porządku w obiekcie hotelarskim
 • przygotowanie i podawania śniadań
 • organizacja usług dodatkowych w obiekcie świadczącym usługi hotelarskie
 • przygotowanie usług dodatkowych do sprzedaży i realizacji
 • rezerwacja usług hotelarskich
 • obsługa gości w recepcji
 • sporządzanie dokumentacji hotelowej w dziale recepcji i housekeepingu
 • sporządzanie dokumentacji związanej z rozliczaniem kosztów pobytu gości
 • organizacja i obsługa imprez okolicznościowych i konferencji
 • profesjonalna obsługa gościa hotelowego
 • obsługa grup turystycznych w hotelu
 • obsługa programów rezerwacyjnych
 • przygotowanie materiałów promocyjnych
 • prowadzenie zajęć animacyjnych w hotelu
 • organizacja restauracji hotelowej i obsługa kelnerska
 • świadczenie usług gastronomicznych i obsługa konsumenta
 • udzielanie informacji turystycznej
 • współpraca obiektów hotelarskich z biurami podróży

 

ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Kierunek technik hotelarstwa kładzie nacisk na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwój zawodowy i rozbudowanie CV absolwenta.

 • Współpraca z Biurem Podróży RAINBOW – Animator czasu wolnego

Dzięki współpracy z Biurem Podróży Rainbow, uczniowie mogą skorzystać z profesjonalnego szkolenia na kursie animatora Rainbow oraz mają możliwość podjęcia pracy  jako animator Rainbow, w okresie wakacyjnym. Uczniowie mogą pracować w hotelach, w krajach takich jak np. Grecja, Turcja, Hiszpania, Cypr.

 • Praktyki zawodowe

Uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe podczas miesięcznych praktyk zawodowych w 3 i 4 klasie, w renomowanych hotelach w Wieliczce,  Krakowie i okolicach.

 • Praktyki zawodowe w Niemczech

W ramach projektu unijnego, co roku uczniowie klas hotelarskich mają możliwość wyjechania na płatne, miesięczne praktyki zawodowe do Niemiec, gdzie zdobywają doświadczenie zawodowe w obsłudze obiektów noclegowych za granicą.

 • Wakacyjne staże unijne

W ramach projektu unijnego uczniowie mają możliwość odbycia płatnych, miesięcznych staży unijnych w renomowanych hotelach w Wieliczce,  Krakowie i okolicach.

 • Dodatkowe kursy branżowe

W ramach projektu CKZ II, uczniowie mogą wziąć udział w dodatkowych, bezpłatnych kursach branżowych, które zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy: Animator czasu wolnego,  Rezydent biura podróży w hotelu, Wychowawca kolonijny, Profesjonalna obsługa klienta w turystyce i hotelarstwie, Nowoczesne technologie w turystyce i hotelarstwie, Obsługa recepcji.

 

WYCIECZKI SZKOLENIOWE I ZAWODOWE

Wycieczki zawodowe / szkoleniowe/ zagraniczne jako praktyczne zdobywanie umiejętności

 • Wycieczki zawodowe

Dzięki wycieczkom zawodowym do różnych hoteli oraz na lotnisko, uczniowie w praktyce zapoznają się z organizacją pracy w obiekcie hotelarskim: sztuką obsługi gościa indywidualnego i sprzedaży usług dodatkowych, obsługą grup turystycznych i przepisami podróżniczymi.

 • Wycieczki szkoleniowe / zagraniczne

Szkoleniowe wycieczki zagraniczne: Praga, Wiedeń, Budapeszt oraz wyjazdy na Targi Turystyczne w Berlinie umożliwiają uczniom zdobywanie praktycznego doświadczenia w dziedzinie organizacji obiektów hotelarskich w kraju i za granicą oraz opieki nad grupą w hotelu.

 

NOWOCZESNA PRACOWNIA HOTELARSKA I HOTELARSKO – INFORMATYCZNA

Zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni hotelarskiej gdzie znajduje się recepcja hotelowa oraz w pełni wyposażona jednostka mieszkalna z łazienką. Podczas zajęć praktycznych w pracowni prowadzone są symulacje sytuacji w hotelu: obsługa gości na recepcji, praca służby pięter, obsługa gości w systemach rezerwacji, obsługa konferencji i turysty biznesowego. Dzięki różnym układom sali, uczniowie nabywają umiejętność pracy zespołowej i projektowej.
Wyposażenie pracowni hotelarskiej obejmuje:

 • profesjonalne stanowisko recepcji, klucznicę, stanowiska komputerowe na recepcji z systemem rezerwacji
 • w pełni wyposażona jednostka mieszkalna z węzłem higieniczno – sanitarym
 • tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero)
 • zestawy galanterii hotelowej i akcesoriów
 • pomoce do prowadzenia profesjonalnych animacji w hotelu
 • indywidualne stanowiska komputerowe z zestawami słuchawkowymi
 • programy  rezerwacyjne do obsługi klienta w turystyce i hotelarstwie

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA / KARIERA ABSOLWENTA

Kierunek technik organizacji turystyki daje szerokie możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą w różnych gałęziach przemysłu turystycznego:

 • obiekty noclegowe w kraju i za granicą: hotele, motele, hostele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, schroniska
 • ruchoma baza noclegowa: promy, statki wycieczkowe
 • uzdrowiska, ośrodki SPA & Wellness
 • rezydent biura podróży za granicą
 • restauracje i firmy cateringowe
 • punkty informacji turystycznej
 • animator czasu wolnego
 • ośrodki sportowo-rekreacyjne, agroturystyka
 • biura podróży i agencje turystyczne
 • biura organizatorów kongresów i konferencji
 • terminale lotnicze, kolejowe, promowe
 • personel linii lotniczych i statków wycieczkowych
 • organy administracji samorządowej zajmujące się usługami hotelarskimi
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług hotelarskich w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej

Absolwent może kontynuować naukę na wyższych uczelniach takich jak: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Ekonomiczny

Skip to content