Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki

Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki (KMMSW)

W 2000 r. powstało Koło w Zespole Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego,prowadzone przez Józefa Curyło (w l. 2000-2003), nauczyciela historii. Od 2004 r. opiekę nad Kołem w ZSZ pełni Michał Burmer i Jolanta Śmiałek.

Jego głównym celem jest poznawanie historii i zabytków miasta, promowanie go w środowisku młodzieżowym, kształtowanie lokalnego patriotyzmu i udział w życiu kulturalnym Wieliczki. Praca z Kołami jest formą współpracy Biblioteki ze szkołami w ramach propozycji zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży.

Każdego roku młodzież uczestniczy w miejsko-gminnych obchodach świąt narodowych 11 Listopada i 3 Maja, uczestnicząc w Mszy św. za Ojczyznę i Akademii, składając kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości, organizując w kwietniu, kolejno co roku w innej szkole, obchody światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia.

Wiedzę o dziejach miasta i jego zabytkach młodzi miłośnicy zdobywają uczestnicząc:
– w konkursie p.t. Wieliczka i Powiat Wielicki:historia zabytki-atrakcje turystyczne i zdobywając odznakę Młody Miłośnik Starej Wieliczki w cyklicznych spotkaniach p.t. Wieliczka Wieliczanie organizowanych z ramienia Biblioteki przez Jadwigę Dudę odbywających się w ostatnią środę każdego miesiąca o godz. 16.00, w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
– biorąc udział w kwietniu w quizie p.t. To i owo o Wieliczce czyli konkursie ze spotkań Wieliczka-Wieliczanie, odbyły się już cztery edycje.
– w szkoleniu na młodzieżowego, społecznego przewodnika po Wieliczce organizowanym przez Akademickie Koło Wieliczan,
– zwiedzają wystawy organizowane przez wielickie Muzeum Zup Krakowskich i Dom Kultury pod kierunkiem Jadwigi Dudy zwiedzali i zapoznawali się z pracą Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, Starostwa Powiatowego w Wieliczce, oraz Kopalni Soli Wieliczka Przedsiębiorstwa Państwowego,
– uczestniczą w akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciel Krakowa organizowanej przez Koło Grodzkie PTTK w Krakowie. Cenna jest pomoc Pana Stanisława Jacka Kołodziejczyka, przewodnika po Krakowie uczestniczy w wycieczkach organizowanych przez Klub Przyjaciół Wieliczki: Bochnia, Niepołomice, Tarnowskie Góry, Olkusz, Sławków, Bolesław, Wojnicz, Nowy Korczyn-Wiślica, Gdów, Stary Sącz, Lipnicy Murowanej.

Bieżąca działalność (rok 2012):
W dniu 1 III 2012r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych młodzież z klasy III FT oraz klasy II s uczestniczyła wraz z opiekunami w spotkaniu w Bibliotece Miejskiej w Wieliczce z Panem T. Hankusem – członkiem organizacji niepodległościowej Obóz Zjednoczonej Młodej Polski, więźniem politycznym w latach 1952-55, prezesem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Krakowie.

W dniu 13 kwietnia 2012 r. z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia członkowie naszego Koła – reprezentacja młodzieży z klasy III H wraz z opiekunem J. Śmiałek, uczestniczyli w uroczystościach, które odbyły się w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, zorganizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce oraz Urząd Miasta i Gminy Wieliczka. Uczniowie wysłuchali m.in. prelekcji przedstawicieli Rodzin Katyńskich oraz kierownika Działu Regionalnego wielickiej biblioteki, p. Jadwigi Dudy. Na zakończenie spotkania odbył się wzruszający okolicznościowy program artystyczny.