Technikum Organizacji Turystyki

Pięcioletnie technikum – na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami z kwalifikacji zawodowych: 

HGT.07. Przygotowanie imprez i usług turystycznych (klasa 3, semestr 2)
HGT.08. Obsługa klienta oraz rozliczanie imprez i usług turystycznych (klasa 5, semestr 1)

Przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia
Języki obce: język angielski (rozszerzony), język angielski zawodowy, język niemiecki

 

UMIEJĘTNOŚCI I ZADANIA ZAWODOWE

Kształcenie w zawodzie technik organizacji turystyki przygotowuje absolwentów do wykonywania różnorodnych zadań zawodowych związanych z turystyką:

 • projektowanie imprez i usług turystycznych
 • zamawianie i rezerwacja usług turystycznych
 • prowadzenie informacji turystycznej
 • sprzedaż i rozliczanie usług i imprez turystycznych
 • profesjonalna obsługa klienta w turystyce i hotelarstwie
 • pilotaż grup turystycznych i przewodnictwo
 • organizacja i obsługa eventów i konferencji
 • obsługa grup lotniczych i autokarowych
 • obsługa turystów w hotelu
 • obsługa programów rezerwacyjnych
 • przygotowanie materiałów promocyjnych
 • prowadzenie zajęć animacyjnych

 

ZDOBYWANIE DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO

Kierunek technik organizacji turystyki kładzie nacisk na zdobycie praktycznego doświadczenia zawodowego, rozwój zawodowy i rozbudowanie CV absolwenta.

 • Współpraca z Biurem Podróży RAINBOW – Animator czasu wolnego

Dzięki współpracy z Biurem Podróży Rainbow, uczniowie mogą skorzystać z profesjonalnego szkolenia na kursie animatora Rainbow oraz mają możliwość podjęcia pracy  jako animator Rainbow, w okresie wakacyjnym,  w krajach takich jak Grecja, Turcja, Hiszpania, Cypr.

 • Praktyki zawodowe

Uczniowie zdobywają doświadczenie zawodowe podczas miesięcznych praktyk zawodowych w klasie 3 i 4 w instytucjach takich jak: biura podróży, hotele, kompleks turystyczny Kopalnia Soli, firmy animacyjne.

 • Praktyki zawodowe w Niemczech

W ramach projektu unijnego, co roku uczniowie klas turystycznych mają możliwość wyjechania na płatne, miesięczne praktyki zawodowe do Niemiec, gdzie zdobywają doświadczenie zawodowe w obsłudze turystów w obiektach noclegowych.

 • Wakacyjne staże unijne

W ramach projektu unijnego uczniowie mają możliwość odbycia płatnych, miesięcznych staży unijnych w instytucjach takich jak: biura podróży, hotele, kompleks turystyczny Kopalnia Soli, firmy animacyjne.

 • Dodatkowe kursy branżowe

W ramach projektu CKZ II, uczniowie mogą wziąć udział w dodatkowych, bezpłatnych kursach branżowych, które zwiększają szanse absolwentów na rynku pracy: Animator czasu wolnego,  Rezydent biura podróży, Wychowawca kolonijny, Profesjonalna obsługa klienta w turystyce i hotelarstwie, Nowoczesne technologie w turystyce i hotelarstwie, Obsługa recepcji.

 

WYCIECZKI SZKOLENIOWE I ZAWODOWE

Wycieczki zawodowe / szkoleniowe/ zagraniczne jako praktyczne zdobywanie umiejętności

 • Wycieczki zawodowe

Dzięki wycieczkom zawodowym do biur podróży, hoteli oraz na lotnisko, uczniowie w praktyce zapoznają się z organizacją pracy w turystyce: sztuką obsługi klienta i sprzedaży ofert, obsługą grup lotniczych i przepisami podróżnicze, obsługą turystów w hotelu.

 • Wycieczki szkoleniowe / zagraniczne

Szkoleniowe wycieczki zagraniczne: Praga, Wiedeń, Budapeszt oraz wyjazdy na Targi Turystyczne w Berlinie umożliwiają uczniom zdobywanie praktycznego doświadczenia w dziedzinie pilotażu, przewodnictwa i opieki nad grupą w hotelu.

 

NOWOCZESNA PRACOWNIA TURYSTYCZNO- INFORMATYCZNA

Zajęcia odbywają się w nowoczesnej pracowni turystyczno- informatycznej, w której prowadzone są symulacje sytuacji w biurze podróży, obsługa klienta w systemach rezerwacji, obsługa konferencji i turysty biznesowego. Dzięki różnym układom sali, uczniowie nabywają umiejętność pracy zespołowej i projektowej.
Wyposażenie pracowni turystycznej obejmuje:

 • profesjonalne stanowisko obsługi w biurze podróży
 • indywidualne stanowiska komputerowe z zestawami słuchawkowymi
 • programy  rezerwacyjne do obsługi klienta w turystyce i hotelarstwie
 • pomoce do prowadzenia profesjonalnych animacji
 • tablica interaktywna, urządzenie wielofunkcyjne (skaner, drukarka, ksero)

 

MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA / KARIERA ABSOLWENTA

Kierunek technik organizacji turystyki daje szerokie możliwości zatrudnienia w kraju i za granicą w różnych gałęziach przemysłu turystycznego:

 • biura podróży i agencje turystyczne
 • hotele, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty
 • animator czasu wolnego
 • rezydent biura podróży za granicą
 • pilot, przewodnik turystyczny
 • restauracje i firmy cateringowe
 • punkty informacji turystycznej
 • muzea i parki rozrywki,
 • ośrodki sportowo-rekreacyjne, agroturystyka
 • administracja parków narodowych i krajobrazowych
 • biura organizatorów kongresów i konferencji
 • terminale lotnicze, kolejowe, promowe
 • personel linii lotniczych i statków wycieczkowych
 • urzędy administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki
 • własna działalność gospodarcza w zakresie świadczenia usług turystycznych w Polsce i na terenie całej Unii Europejskiej

Absolwent może kontynuować naukę na wyższych uczelniach takich jak: Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie, Uniwersytet Pedagogiczny, Uniwersytet Ekonomiczny

Skip to content