Technikum Organizacji Turystyki

Dlaczego powinnaś/ powinieneś wybrać naukę w technikum organizacji turystycznej?
Nie będzie nudno. W trakcie nauki w technikum obsługi turystycznej organizowane będą wycieczki krajowe i zagraniczne. W trakcie zajęć terenowych będziemy podziwiać walory turystyczne regionu i uczyć się przekazywać informacje o atrakcjach turystycznych Wieliczki, Krakowa, Małopolski i innych atrakcyjnych miejscach Polski. Dla chętnych organizowany jest wyjazd na największe na świecie Targi Turystyczne w Berlinie. Co roku odbywają się również szkolne Targi Turystyczne, w czasie których organizowany jest konkurs na najlepsze klasowe Biuro Podróży z atrakcyjnymi nagrodami.
Nauczysz się wielu interesujących i praktycznych rzeczy. Technikum oczywiście kończy się maturą, ale również egzaminem z przygotowania zawodowego. Otrzymasz wykształcenie ogólne i zawodowe. W ramach przedmiotów zawodowych opanujesz umiejętności organizowania imprez turystyczno-rekreacyjnych, samodzielnego opracowywania programów imprez turystycznych, kierowania i planowania złożonych przedsięwzięć organizacyjnych, przygotowania ofert turystycznych oraz swobodnego nawiązywania kontaktów międzyludzkich. Nie będzie dla Ciebie stanowić trudności organizowanie czasu wolnego gości hotelów, udzielanie informacji turystycznej, przygotowywanie umów z gestorami usług turystycznych, kalkulowanie imprez turystycznych i rozliczanie świadczonych usług, organizowanie konferencji. Zobaczysz na czym polega współpraca z przewodnikami, pilotami oraz kierowcami autokarów turystycznych, nauczysz się jak dbać o jakość świadczonych usług i zadowolenie klienta oraz współpracować z touroperatorami w zakresie sprzedaży ich ofert turystycznych.

Znajdziesz ciekawą pracę. Po ukończeniu technikum organizacji turystyki możesz pracować w biurach podróży, hotelach, agroturystyce, pensjonatach, ośrodkach rekreacyjnych i wczasowych, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na terenie całej unii europejskiej. Absolwenci kierunku technik obsługi turystycznej mogą być również zatrudniani w firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, w urzędach administracji państwowej na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu oraz w wydawnictwach publikujących przewodniki turystyczne i firmach organizujących outdoorowe imprezy integracyjne. W trakcie 5-letniej nauki w technikum odbywać się będą praktyki zawodowe stwarzające szansę na szybkie znalezienie pracy. Uczniowie naszej szkoły wyjeżdżają na trzymiesięczne płatne praktyki do Grecji i mają możliwość podjęcia miesięcznych praktyk w Niemczech.

Przedmioty zawodowe nauczane w technikum organizacji turystyki to:

-Język angielski zawodowy
-Bezpieczeństwo i higiena pracy
-Kompetencje personalne i społeczne
-Organizacja pracy małych zespołów
-Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
-Podstawy obsługi turystycznej
-Marketing w turystyce
-Geografia turystyczna
-Organizacja imprez i usług turystycznych
-Realizacja imprez i usług turystycznych
-Rachunkowość w turystyce
-Pracownia informatyczna organizacji imprez i usług turystycznych
-Informatyczne programy rezerwacyjne
-Pracownia informatyczna obsługi biura turystycznego i informacji turystycznej
-Pracownia informatyczna rachunkowości w turystyce

Przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, geografia
Języki obce: język angielski (rozszerzony), język niemiecki

Skip to content