Szkolny Ośrodek Kariery

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce , gdzie uczniowie:
zdobywają wiedzę o sobie i swoich predyspozycjach, zdobywają umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, uzyskują informacje o zasadach rządzących rynkiem pracy

Szkolny Ośrodka Kariery wspiera
planowanie drogi zawodowej, dążenia do osiągnięcia celu, rozpoznawanie zasobów osobistych i wykorzystanie ich w kształtowaniu drogi zawodowej, kreowanie postaw aktywnych i przezwyciężanie bierności w życiu, radzenie sobie w sytuacjach trudnych i stresowych.

Doradca zawodowy pomoże Ci
rozpoznać predyspozycje zawodowe, poznać zasoby lokalnego rynku pracy poznać oczekiwania pracodawców przygotować dokumenty związane z pracą, zaplanować dalszą edukację rozpoznać Twoje atuty poprawić sposób komunikowani się

Pamiętaj „Jesteś jedyną osobą na świecie ,która może wykorzystać Twój potencjał”
Zig Ziglar

W bieżącym roku szkolnym doradca zawodowy – Marta Zych przyjmuje uczniów w Gabinecie Doradcy Zawodowego na przeciw biblioteki – zapraszam

Artykuły i materiały:

Moje umiejętności

Krótkie porady dla Gimnazjalistów

Szkolny Ośrodek Kariery to miejsce, gdzie uczniowie zdobywają wiedzę o sobie samym, umiejętność odnalezienia swojego miejsca w życiu zawodowym, poznają zasady rządzące rynkiem pracy, uzyskują informacje o lokalnym rynku pracy. W naszej szkole działamy od ubiegłego roku szkolnego. Jeżeli chcesz stać się członkiem ośrodka skontaktuj się z prof. M. Zych. Naszą siedzibą budnek przy ul. Piłsudskiego 105 w Wieliczce 

Doradca zawodowy pomoże określić Ci :
– ocenić zainteresowania i uzdolnienia zawodowe,
– wybrać ścieżkę edukacyjną,
– dokonać analizy rynku pracy pod kątem własnych predyspozycji zawodowych,
– opracować indywidualny plan działania,
– poznać metody i techniki poszukiwania pracy,
– napisać życiorys i list motywacyjny,
– przygotować się do rozmowy z pracodawcą,
– określić własne oczekiwania zawodowe,
– lepiej poznać swoje możliwości i predyspozycje

Cele SzOK-u:

1. Kształcenie umiejętności:
rozpoznawania zasobów osobistych i wykorzystywanie ich w kształtowaniu swojej drogi zawodowej, planowania przyszłości i konsekwentnego dążenia do realizacji celu, prezentowania swojej wiedzy i umiejętności, przygotowania dokumentów związanych z pracą, prezentowania się na rynku pracy,
2. Kreowanie postaw aktywnych, przezwyciężania bierności, radzenia sobie w sytuacjach trudnych i stresowych,
3. Pomoc w poznawaniu reguł i trendów rządzących rynkiem pracy.

SzOK dysponuje:

informatorami o zawodach,
informatorami o wyższych uczelniach,
informatorami o szkołach policealnych
opisami zawodów,
informacjami o lokalnym rynku pracy,
testami badającymi predyspozycje zawodowe,
informacjami o możliwych ścieżkach kształcenia.

Artykuł 2 – A po maturze …

Podstawowe zasady – artykuł 1

PODSTAWOWE ZASADY, JAKIMI NALEŻY KIEROWAĆ SIĘ SZUKAJĄC PRACY

JAK ROZPOCZĄĆ POSZUKIWANIE PRACY ?
„O pracę trzeba walczyć” – praca sama nie przyjdzie do Ciebie. „Rób to, co lubisz, a pieniądze przyjdą same” – Oczywiście, trzeba im pomóc przypłynąć.
Bądź cierpliwy.
Bądź zdeterminowany.
Zastanów się:
co lubisz robić?
co robisz dobrze?
jakie masz zainteresowania?
jakie masz umiejętności?
jakie masz zdolności i predyspozycje?
co Cię naprawdę pasjonuje?
w jakich sytuacjach masz najwięcej energii?
jakie zebrałeś doświadczenia zawodowe i jak możesz je wykorzystać?

GDZIE SZUKAĆ PRACY?

MEDIA
dzienniki ogólnopolskie i lokalne, wydawnictwa specjalistyczne i branżowe, audycje radiowe i telewizyjne o rynku pracy, uliczne tablice reklamowe.

INTERNET

przykładowe strony internetowe:

www.pracuj.pl
www.gratka.pl
www.praca.onet.pl
www.topjobs.pl
www.prace.info.pl
www.praca.gov.pl
www.jobs.pl
www.aplikuj.pl

URZĘDY PRACY

www.praca.gov.pl – serwis urzędów pracy

SIEĆ ZNAJOMYCH
BIURA I KLUBY PRACY
FIRMY DORADZTWA PERSONALNEGO
TARGI I GIEŁDY PRACY

JAK PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO PROCESU REKRUTACJI?
Dowiedz się jak najwięcej o firmie, w której chcesz się ubiegać o stanowisko. Zrób listę wymagań firmy wobec potencjalnego kandydata. Zastanów się, co możesz zaoferować firmie, ubiegając się o dane stanowisko. Przygotuj dokumenty aplikacyjne, czyli: CV (Curriculum vitae) i list motywacyjny.

CURRICULUM VITAE
Czyli życiorys zawodowy. Jest to aktualne i zwięzłe sprawozdanie z dotychczasowego życia. Jest to „wizytówka”, która pozwala czytającemu na wytworzenie pozytywnego obrazu kandydata.

Nie ma jednego uniwersalnego wzoru pisania CV. Wszystko zależy od inwencji twórczej, która mieści się jednak w kanonach sztuki pisania CV i od tego do kogo piszemy i w jakim celu.

W CV powinny się znaleźć następujące informacje:

Dane personalne
Wykształcenie
Doświadczenie zawodowe
Kwalifikacje
Dotychczasowe osiągnięcia
Zainteresowania
Referencje
Pod tekstem CV powinna znaleźć się klauzula:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.97 o Ochronie Danych Osobowych ( Dz. U. Nr 133 poz. 883)”.

LIST MOTYWACYJNY
Dokument ten powinien wywrzeć dobre pierwsze wrażenie i wzbudzić zainteresowanie rekrutującego oraz skłonić go do rozpatrzenia kandydatury. Powinien być napisany na komputerze lub na maszynie do pisania o ile pracodawca nie zaznaczy, że wymaga, aby był napisany odręcznie. Należy pamiętać, aby złożyć na liście swój podpis i aby skierować go do konkretnej osoby.

„Pisz nie to, czego Spodziewasz się po firmie, ale jak Ty Możesz się jej przydać”.

ROZMOWA KWALIFIKACYJNA
Sukces podczas rozmowy zależy m.in. od tego, jak dobrze przygotujesz się do tego spotkania:
zdobądź informacje o firmie i o stanowisku, o które się ubiegasz pomyśl, jakie pytania może zadać Ci pracodawca i przygotuj na nie odpowiedzi pomyśl, jakie pytania mógłbyś zadać pracodawcy przygotuj odpowiednie dokumenty dotyczące poprzednich miejsc pracy, dyplomy, zaświadczenia ukończenia kursów pamiętaj o właściwym wyglądzie zewnętrznym

Podczas rozmowy z pracodawcą:

nie okazuj zdenerwowania, skrępowania, niepewności, zagubienia, niezdecydowania myśl pozytywnie
podkreślaj swoje plusy
zawsze zachowuj dobre maniery
kontroluj swoje gesty
nie wyrażaj się źle o byłym pracodawcy