ІНФОРМАЦІЯ ПРО ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

У зв’язку з обробкою ваших персональних даних та персональних даних вашої дитини повідомляємо – відповідно до ст. 13 розділ 1 і розд 2 та ст. 14 Регламенту Європейського Парламенту та Ради (ЄС) 2016/679 від 27.04.2016. про захист фізичних осіб щодо обробки персональних даних та про вільне переміщення таких даних та скасування Директиви 95/46 / EC (загальний регламент про захист даних) (Вісник законів UE L від 04.05.2016 р. № . 119, п. 1) далі іменований «GDPR», що:

 

І. АДМІНІСТРАТОР ДАНИХ

Адміністратором персональних даних учнів та батьків/опікунів є Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i

Ustawicznego. З Адміністратором можна зв’язатися письмово традиційною поштою за адресою: Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, Wieliczka, ul. Piłsudskiego 105, 32-020 Wieliczka електронною поштою: szkola@pckziu-wieliczka.pl або за номером телефону: 12 289 17 40.

 

ІІ.  ІНСПЕКТОР ЗАХИСТУ ДАНИХ

Адміністратор призначив Інспектора захисту даних, з яким можна зв’язатися за такою адресою електронної пошти: iod@pckziu-wieliczka.pl

ІІІ.  ПРАВОВІ ОСНОВИ ТА ЦІЛІ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Персональні дані дітей та батьків (законних опікунів), отримані у зв’язку з відвідуванням дітей Школи та виконанням її статутних завдань, оброблятимуться з метою:

1) здійснення дидактичної, виховної, доглядової, профілактичної, виховної та професійно-технічної діяльності, виконання навчальних планів та виконання інших завдань та обов’язків, покладених на Школу відповідно до Статуту, Закону про освіту від 14 грудня 2016 року, Закону від 7 вересня 1991 року про систему освіти та інші акти та нормативно-правові акти, що реалізують ці акти, що стосуються освіти, виховання, догляду, профілактики (правова основа – стаття 6 (1) (c) і (e) GDPR),

2) використання зображення дітей або в інших випадках, коли особу просять дати згоду на обробку персональних даних у певному обсязі та цілі (правова основа – стаття 6 (1) (a) GDPR),

3) обробка даних про стан здоров’я дитини у зв’язку з її функціонуванням у Школі, протипоказання до виконання конкретних вправ на уроках фізичної культури, емоційні, психолого-педагогічні проблеми (правова основа – ст. 9 (2) (g) GDPR).

 1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІСТЬ/ДОБРОВІЛЬНЕ НАДАННЯ ДАНИХ ТА НАСЛІДКИ НЕНАДАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ

Надання персональних даних у обсязі, визначеному положеннями Закону про освіту, є обов’язковою вимогою законодавства та є необхідним для виконання статутних завдань Школи. 

У деяких випадках надання ваших персональних даних або персональних даних дитини може бути добровільним, але необхідним для досягнення цілей, зазначених у пункті III. Якщо надання персональних даних є добровільним, про цей факт вам буде повідомлено.

 1. ОДЕРЖУВАЧІ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 2. Одержувачами ваших персональних даних та персональних даних вашої дитини будуть лише уповноважені відповідно до законодавства особи.
 3. Ваші персональні дані та персональні дані вашої дитини можуть бути передані організаціям, які їх обробляють, на запит Адміністратора, наприклад, постачальникам ІТ-послуг, організаціям, які надають бухгалтерські, кадрові послуги та нарахування заробітної плати, консультації – якщо такі організації обробляють дані лише на підставі договіру з Адміністратором.
 4. ПЕРІОД ЗБЕРІГАННЯ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ
 5. Персональні дані, що обробляються Адміністратором, зберігатимуться протягом періоду, необхідного для досягнення мети, для якої вони були зібрані, та відповідно до термінів архівування, визначених відповідними положеннями законодавства.
  2. Якщо обробка відбувається на підставі згоди, наданої Адміністратору, дані оброблятимуться до моменту відкликання згоди.

VII.  ПРАВА ОСІБ, ЯКИХ СТОСУЮТЬСЯ ДАНІ

У зв’язку з обробкою ваших персональних даних та персональних даних вашої дитини ви маєте право:

 1. Доступу до вмісту персональних даних,
 2. Отримання копії персональних даних,
 3. Виправлення персональних даних,
 4. Видалення персональних даних,
 5. Обмеження обробки персональних даних,
 6. Заперечувати проти обробки персональних даних,
 7. Відкликання згоди на обробку персональних даних у будь-який час без впливу на законність обробки, яка була здійснена до її відкликання – якщо обробка відбувається на підставі наданої нам згоди,

– у випадках та на умовах, визначених GDPR. Перерахованими вище правами можна скористатися, звернувшись до Адміністратора.

 

VIII.  ПРАВО НА ПОДАЧУ СКАРГИ ДО КОНТРОЛЮЮЧОГО ОРГАНУ

Ви маєте право подати скаргу до Голови Управління захисту персональних даних, якщо виправдано, що ваші персональні дані або персональні дані вашої дитини обробляються контролером всупереч положенням GDPR.

 1. АВТОМАТИЗОВАНЕ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРОФІЛЮВАННЯ

Ваші персональні дані та персональні дані вашої дитини не оброблятимуться автоматизованим  способом, у тому числі у формі профілювання.

 1. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ ТРЕТІЙ КРАЇНІ АБО МІЖНАРОДНІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ваші персональні дані та персональні дані вашої дитини не будуть передані міжнародним організаціям та третім країнам.