REKRUTACJA – złożenie zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty

UWAGA: 

składanie zaświadczeń z egzaminu ósmoklasisty: od 3 do 4 lipca (czwartek) w godz. 8 – 15