Regionalny etap konkursu wiedzy o BHP i prawie pracy „Poznaj swoje prawa w pracy” rozstrzygnięty

W lutym – marcu 2022 Państwowa Inspekcja Pracy – Okręgowy Inspektorat Pracy w Krakowie przeprowadził konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych „Poznaj swoje prawa w pracy”. Naszą szkołę reprezentowali – Emilia Włodarczyk z klasy 3EP Technikum Ekonomiczne i Wiktoria Zawadzka klas 2R Technikum Rachunkowości. Przedstawiciele ponad 20 szkół ponadpodstawowych z Małopolski rywalizowali o miano najlepszych specjalistów z zakresu prawa pracy.

Celem konkursu jest popularyzowanie wśród uczniów szkół ponadpodstawowych wiedzy dotyczącej przepisów prawnej ochrony pracy, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz legalności zatrudnienia i innej pracy zarobkowej.

Zadaniem konkursowym było udzielenie odpowiedzi na 35 pytań testowych w tym 10 pytań o podwyższonym poziomie trudności opracowanych przez Okręgową Komisję Konkursową.

Opiekę merytoryczną nad uczniami sprawowała Izabela Michniak.

 

Galeria

Skip to content