Projekty Unijne 9.2 i inne (archiwalne)

CAŁY CZAS POZYSKUJEMY FUNDUSZE NA DODATKOWE ZAJĘCIA DLA UCZNIÓW I DOPOSAŻENIE SZKOŁY 

 

PROJEKT UNIJNY 9.2 (2010 – 2014)

MODERNIZACJA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO W MAŁOPOLSCE” 

BEZPŁATNE

ZAJĘCIA DODATKOWE I KURSY

 

Nasza szkoła bierze udział realizacji w powiecie wielickim projektu systemowego „Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce” współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Łączna kwota podpisanej umowy dotyczącej „Modernizacji kształcenia zawodowego w Małopolsce” wynosi 1 957 172 zł, w tym 1 707 632 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, natomiast 249 539 zł stanowi wkład własny powiatu. Projekt będzie realizowany w latach 2010-2014. Dla szkół w powiecie wielickim zostały wybrane branże: turystyczno-gastronomiczna, mechaniczno-mechatroniczna, informatyczno-elektroniczna i usługowa. Zaplanowano również uruchomienie ponad 30 różnych kursów zawodowych. W projekcie uczestniczyć może każdy uczeń Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce, wszystkie zajęcia dodatkowe i kursy są bezpłatne. Uczniowie ze wszystkich branż mogą brać udział w dodatkowych zajęciach wyrównawczych z: matematyki, j. obcych, technologii informacyjnej i doradztwa.

 

BRANŻA TURYSTYCZNO-GASTRONOMICZNA (technik obsługi turystycznej, technik hotelarstwa, kucharz małej gastronomii): Kurs Barmański, Kurs Kelnerski, Carving, Kurs pilota wycieczek, Kurs opiekunów wycieczek i kolonii, Mała księgowość w programie SYMFONIA

 

BRANŻA INFORMATYCZNO-ELEKTRONICZNA (technikum informatyczne): Kurs: serwer SBS – konfiguracja i administracja, Kurs: Serwisant komputerowy w biurze, Kurs: Konfiguracji i administracji sieciami bezprzewodowymi, Kurs przygotowawczy do europejskiego certyfikatu ECDL start, Kurs Photoshopa, Kurs Fotografii, Kadry i płace w programie

 

BRANŻA MECHANICZNO-MECHATRONICZNA (uczniowie z zasadniczej szkoły zawodowej uczący się w zawodach z tej branży): Kurs spawacza, Kurs Prawo Jazdy kat.B, Kurs na wózki widłowe

 

BRANŻA USŁUGOWA (technik ekonomista, handlowiec, fryzjer, sprzedawca): Kurs na wózki widłowe – sprzedawca i technik handlowiec, Kurs: Obsługa kasy fiskalnej, Kurs magazynier fakturzysta, Kurs Art.-Visage i Stylizacja – fryzjer, Kurs Manicure i Stylizacja Paznokci – fryzjer, Kurs: Obsługa programu CDN Optima Finanse i Księgowość, Kurs: Obsługa programu w programie Symfonia Finanse i Księgowość Kurs: Obsługa programu CDN Optima Handel, Kurs: Profesjonalne negocjacje w sprzedaży, Kurs: Marketing internetowy 

 

 

PROJEKT UNIJNY 9.2 (2010 – 2011)

PROGRAM ROZWOJU PLACÓWEK KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BRANŻY FINANSOWO-KSIĘGOWEJ – ROK 2010 – 2011 

DLA UCZNIÓW W ZAWODZIE TECHNIK EKONOMISTA

Nasza Szkoła bierze udział w projekcie, który finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX “Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2. “Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”, pod nazwą: Program Rozwoju Placówek Kształcenia Zawodowego Branży Finansowo-Księgowej. Głównym celem projektu jest pomoc uczniom Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce kształcących się w zawodzie technika ekonomisty w zwiększeniu szans na rynku pracy poprzez ich uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych i kursach zawodowych. Zainteresowani uczniowie będą mogli bezpłatnie uczestniczyć w dodatkowych zajęciach z matematyki oraz specjalistycznych kursach z zakresu obsługi komputerowych programów księgowych CDN OPTIMA I SYMFONIA oraz księgowości małych firm. Łącznie wsparciem zostanie objętych 220 uczniów. Projekt realizowany będzie w latach 2010, 2011. Udział w projekcie zwiększa możliwość zatrudnienia oraz szansę w starcie na wyższe uczelnie oferując atrakcyjną formę pozalekcyjnych zajęć edukacyjnych. 

 

PROJEKT NA „ODLOTOWE” PRACOWNIE

Powiat Wielicki otrzymał 1 434 426 zł dotacji w ramach MRPO na wyposażenie nowobudowanego Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce. Całkowita wartość projektu wynosi 2,5 mln złotych. Projekt otrzymał bardzo wysoką ocenę punktową – 88,75% możliwych do otrzymania punktów i znalazł się na czwartym miejscu listy rankingowej projektów. Dotacja została udzielona w ramach Działania 1.1 Schemat B – Rozwój infrastruktury kształcenia ustawicznego i zawodowego. W ramach projektu zostanie zakupione wyposażenie dydaktyczne oraz zostaną zrealizowane prace wykończeniowe w budowanym obiekcie ZSZ. Pomimo, iż dopiero się rozpoczęły, to uczniowie już niebawem będą mogli korzystać z części wyposażenia. W najbliższych miesiącach zostanie zakupiona i zainstalowana w dotychczasowej siedzibie szkoły pierwsza pracownia informatyczna, składająca się z 20 nowoczesnych komputerów. Do 2012 r. przewiduje się zakup łącznie 74 zestawów komputerowych oraz wyposażenia blisko 500 stanowisk. Będą to zarówno zwykłe pracownie ogólne, jak i wysoko specjalistyczne stanowiska przeznaczone do nauki zawodu. Z efektów projektu będzie korzystać nawet 1200 osób. Rozstrzygnięcie przetargu i podpisanie umowy z wykonawcą zamknęło etap myślenia o inwestycji w kategoriach budowlanych. Wiemy, że szybko, bo do 2012r. powstanie nowoczesny obiekt. Dlatego też już jakiś czas temu podjęliśmy starania związane z jego wyposażeniem. Dostosowanie go do określonych standardów niesie za sobą ogromne wydatki, o czym świadczy wartość projektu. 

 

PROJEKT – „JESTEM DOBRY – BĘDĘ LEPSZY” – 2008 

Zespół Szkół Zawodowych wygrał projekt „;Jestem dobry – będę lepszy” na kwotę dofinansowaną na 85286,00 w ramach realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Projekt adresowany był do młodych ludzi będących uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy ogólnej, ekonomicznej i informatycznej jak również o ponadprogramowy zakres edukacji łączący wiedzę teoretyczną z praktyką. Oprócz tego uczniowie mogli skorzystać z zajęć wyrównawczych z różnych przedmiotów. Uczniowie korzystali również z kursu tańca prowadzonego przez specjalistów. Z projektu został zakupiony sprzęt na wyposażenie szkoły.

 

PROJEKT – „SUPER SZKOŁA – SUPER EKONOMISTA” – 2007-2008 

W projekcie Super Szkoła – Super Ekonomista wzięło udział 227, kwota dofinansowania 134632,20. projekt trwał od 27 kwietnia 2007 – 31 marca 2008. Projekt był realizowany i współfinansowany ze środków EFS, Ministerstwa Edukacji Narodowej i Towarzystwa Oświatowego Ziemi Chrzanowskiej w Chrzanowie. Projekt adresowany był do młodych ludzi będących uczniami Publicznego Technikum Ekonomicznego. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy ekonomicznej i informatycznej o ponadprogramowy zakres edukacji łączący wiedzę teoretyczną z praktyką. Poprzez uczestnictwo w zajęciach wyrównawczych, kursach językowych oraz wycieczkach naukowych, krajoznawczych i kulturalnych młodzież miała możliwość podniesienia poziomu swojej wiedzy. Zakupiony sprzęt i pomoce dydaktyczne pomogły w realizacji wyżej wspomnianych celów oraz uatrakcyjnią zajęcia. Projekt umożliwił działalność kół zainteresowań, sekcji sportowych oraz programów wycieczek, rozwijających wszechstronnie zainteresowania całej społeczności uczniowskiej. Szkoła poprzez udział w projekcie promowała działania nad kształtowaniem nowoczesnego pokolenia. Młodzież skorzystała z cyklicznych wyjazdy młodzieży do teatru, operetki i kina, co wzbogaciło ich potencjał intelektualny. Młodzież również korzystała z różnorakich kół zainteresowań. W celu uatrakcyjnienia zajęć zakupiliśmy sprzęt multimedialny jak również płyty multimedialne. Mając na uwadze rozwój fizyczny naszych uczniów stworzyliśmy im możliwość udziału w sekcjach sportowych, kursie tańca, zajęciach na basenie. Aby dobrze realizować zajęcia sportowe zakupiliśmy piłki i siatki do gry w siatkówkę. 

 

PROJEKT – „POKONUJĘ TRUDNOŚCI I POSZERZAM HORYZONTY” 2007 

Zespół Szkół Zawodowych wygrał projekt „”Pokonuję trudności i poszerzam horyzonty”” na kwotę dofinansowaną na 43 925zł + koszty własne 18830zł w ramach realizacji Rządowego programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2007 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”. Projekt adresowany był do młodych ludzi będących uczniami Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce. Celem projektu było podniesienie poziomu wiedzy ogólnej, ekonomicznej i informatycznej jak również o ponadprogramowy zakres edukacji łączący wiedzę teoretyczną z praktyką. Oprócz tego uczniowie mogli skorzystać z zajęć wyrównawczych z różnych przedmiotów. Korzystali również uczniowie z kursu tańca prowadzonego przez specjalistów. W ramach projektu były organizowane wycieczki i wyjazdy na basen. Z projektu został zakupiony sprzęt na wyposażenie szkoły. 

 

PROJEKT – DROGA DO SUKCESU – 2006

Projekt Starostwa Powiatowego w Wieliczce – „Droga do sukcesu”, w którym brali udział nasi uczniowie w ramach Rządowym program wspierania, powstawania i realizacji regionalnych lub lokalnych programów wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2006 r. „Aktywizacja i wspieranie jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych w zakresie udzielania uczniom pomocy materialnej o charakterze edukacyjnym”.

Skip to content