Praktyki zawodowe w Niemczech wspófinansowane przez Unię Europejską- edycja kwiecień 2023

 

W dniu 05.12.2022r. rozpoczynamy rekrutację do Projektu mobilności o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055766  współfinansowanego przez Unię Europejską.

Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce  rozpoczął się 01.09.2022r. i potrwa do 30.11.2023r.

Projekt skierowany jest do uczniów klas III,  kształcących się w zawodach:

 • technik organizacji turystyki
 • technik żywienia i usług gastronomicznych
 • technik hotelarstwa

Grupa 16 zakwalifikowanych uczniowie weźmie udział w miesięcznych praktykach zagranicznych w cztero- i trzygwiazdkowych hotelach na Terenie Turyngii, Hesji i  Bawarii w Niemczech w okresie od:  17.04.2023r. – 18.05.2023r. (podane daty są datami wyjazdu i powrotu z /do Wieliczki). Udział  w projekcie jest bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach w miejscach praktyk wraz z wyżywieniem. Projekt pokrywa również w całości koszty  podróży, ubezpieczenia oraz wycieczki.

Uczestnicy, którzy złożą wymagane dokumenty i zostaną zakwalifikowani  do udziału w projekcie,  wezmą udział w licznych kursach i spotkaniach przygotowujących ich do odbycia zagranicznych praktyk , a po ich zakończeniu w działaniach upowszechniających rezultaty projektu. Uczniowie odbędą praktyki  w dwuosobowych teamach w przyznanych miejscach praktyk.

 

Zasady rekrutacji:

po zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie należy uzupełnić i podpisać dokumenty aplikacyjne wraz ze zgodą rodziców. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 16.12.2022r.

Wstępne wyniki rekrutacji zostaną podane 05.01.2023 r.

Ostateczne wyniki zostaną podane 12.01.2023 r.

W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:

 • dyrektor PCKZiU  – p. Maciej Filiciak
 • szkolny koordynator projektu w PCKZiU – p. Olga Dudek
 • nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Monika Czekirda oraz p. Anna Szczucińska
 • nauczyciele języka niemieckiego – p. Anna Kopacz, p. Marzena Sobula i p. Magdalena Janowska

Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie  powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

 • formularz aplikacyjny
 • podanie
 • zgodę rodziców
 • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Wszystkie dokumenty są do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie

Zgoda rodziców – załącznik     Podanie – załącznik    Karta uczestnictwa – załącznik    dane osobowe zgoda   

O udziale w Projekcie decydować będzie liczba punktów rekrutacyjnych.

Punkty rekrutacyjne zostaną przyznane na podstawie wymienionych poniżej ocen śródrocznych uzyskanych przez ucznia w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023:

Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów, na które składają się:

 • oceny semestralne z trzech przedmiotów zawodowych ( max. 18 pkt)
 • ocena semestralna z języka niemieckiego (max. 6pkt)
 • ocena z zachowania – co najmniej dobra (max 6 pkt)

 

Miejsca na listach kandydatów do udziału w Projekcie będą przyznawane według największej liczby punktów rekrutacyjnych. Zostanie sporządzona lista rezerwowa.

Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie (Regulamin rekrutacji 2022-2023 ). Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu p. Olga Dudek oraz opiekunowie grupy p. Anna Kopacz i p. Marzena Sobula. Dokumenty aplikacyjne będą  dostępne na stronie internetowej szkoły www.pckziu-wieliczka.pl w zakładce Projekty Unijne lub do odbioru w sekretariacie szkoły

Skip to content