Praca Komisji Rekrutacyjnej

Praca Komisji Rekrutacyjnej (sala A108 czytelnia):
do dnia  7 lipca w godz. 9-13 (przyjmowanie kopii świadectw)
od 8 – do 12 lipca w godz. 8 – 15 (przyjmowanie kopii świadectw i wyników egzaminy ósmoklasisty)

od 19 – 25 lipca w godz. 8 – 15potwierdzenie woli nauki w naszej szkole (oryginały dokumentów) 
w tym do 21 lipca wydawanie skierowań na badania lekarskie

Skip to content