Konferencja i wykłady w ramach projektu „Seniorpedia”

W dniu 05.12.22 w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza odbyła się w Uniwersyteckim Szpitalu
w Krakowie konferencja inaugurująca projekt społeczny, w której wzięli udział uczniowie PCKZiU.
Seniorpedia – chętnie, razem, wzajemnie – ma na celu zapobieganie samotności i wykluczeniu oraz
organizację wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej. Ważnym elementem działań jest
edukacja młodzieży do późnej dorosłości. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
przeprowadzone przez pracowników Stowarzyszenia na rzecz promocji zdrowia Consensus
z symulatorem starości. Uczniowie na własnej skórze mogli przekonać się, z jakimi trudnościami
mierzą się osoby starsze oraz dowiedzieli się, jak dbać o swoje zdrowie i ciało, by cieszyć się dobrą
kondycją do późnych lat. Warsztaty były dużą zachętą dla uczniów, by zaangażować się w pomoc.
Wolontariat będzie obejmował działania w szczególności w zakresie:
o wdrażania aplikacji na terenie Szpitala Uniwersyteckiego i udziału w tworzeniu zasad
wolontariatu wytchnieniowego;
o rozpowszechniania aplikacji seniorpedia.pl wśród DPS, wśród emerytowanych nauczycieli;
o wykorzystywania kursów dostępnych w aplikacji (muzykoterapia, terapia tańcem, leczniczy
kontakt z przyrodą) podczas wizyt uczniów naszej szkoły w DPS, z którymi współpracujemy;
o opracowania wolontariatu polegającego na nagraniach czytania wybranej prasy lub książek w
bibliotece szkolnej i przekazywaniu nagrań Stowarzyszeniu w celu zamieszczenia ich w
aplikacji, aby osoby starsze mające trudności w czytaniu mogły posłuchać rzetelnej, ale
pozytywnej informacji oraz ciekawej lektury zgodnie ze zgodami, których udzielą nam
wydawcy;
o rozpowszechniania roli opiekunów nieformalnych i pomocy im dostępnej w aplikacji.
Osoby, które chciałyby zaangażować się w projekt, zapraszamy po szczegółowe informacje do
nauczycieli: Ewy Leśniak, Elżbiety Ziarko, Joanny Głowackiej lub Grzegorza Ziejewskiego.

Galeria

Skip to content