„Kadra na Start – Kierunek Europa” – program unijny dla nauczycieli

Erasmus+ : Nauczyciele PCKZIU w Irlandii na kursie szkoleniowym

Nasza szkołą bierze udział w projekcie unijnym Erasmus+ : Mobilność Kadry Edukacji Szkolnej KA1; koordynatorem projektu jest pani Iwona Windak.

W związku z członkostwem Polski w Unii Europejskiej pojawiły się nowe możliwości doskonalenia zawodowego nauczycieli i dyrektorów szkół. Udział w projekcie to doskonała okazja do udoskonalenia umiejętności językowych i nowatorskiego spojrzenia na metodykę nauczania. Ponadto wyjazdy na kursy w ramach Erasmus+ to szansa poszerzenia swoich horyzontów, zdobycia nowych doświadczeń zawodowych oraz nawiązania współpracy międzynarodowej między szkołami w ramach różnorodnych projektów unijnych.

W ramach projektu Erasmus+, w październiku 2019, pierwsi nauczyciele wyjechali do   Irlandii na kurs szkoleniowy dla kadr edukacyjnych: pani Iwona Windak (nauczyciel języka angielskiego) oraz pani Anna Szczucinska (nauczyciel przedmiotów turystycznych i hotelarskich).  Kurs szkoleniowy odbywał się w stolicy Irlandii, Dublinie w Alpha College od English w terminie 14.10 – 25.10.2019. 

Wybrany kurs  Erasmus+ dotyczył wykorzystania nowoczesnych technologii w edukacji: Using Technology in the Classroom a szkolenia i warsztaty były prowadzone w języku angielskim. Celem kursu było zapoznanie z  najnowszymi zdobyczami w dziedzinie pedagogiki i nowych technologii nauczania oraz zintegrowanie ich z procesem nauczania języka angielskiego i przedmiotów zawodowych. Inną korzyścią kursu było nawiązanie kontaktów ze szkołami z innych krajów europejskich : Litwa, Francja , Hiszpania oraz promocja  PCKZIU w Europie.

Uczestnictwo w zagranicznych szkoleniach daje możliwość odświeżenia znajomości języka, poznania nowoczesnych metod uczenia i innowacyjnych form doskonalenia. To wyjątkowa okazja umożliwiająca zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do twórczego zarządzania szkołą przez wprowadzanie innowacyjnych programów nauczania, zaangażowania szkoły w międzynarodowe projekty zarówno na poziomie nauczycieli jak i uczniów oraz wzbogacenia wiedzy o marketingu i promocji placówki. Wszystkie korzyści indywidualne, które nabywają uczestnicy projektu przekładają się następnie na uczniów i całe środowisko szkolne, co w efekcie prowadzi do podniesienia jakości nauczania w szkole.

 

 

Skip to content