Hitachi – przedstawienie nowego kierunku studiów na UEK – Global Business Services

Nasi uczniowie z klas maturalnych wzięli udział w spotkaniu mającym na celu przedstawienie nowego kierunku studiów na UEK – Global Business Services. Z nowym kierunkiem zapoznali nas pracowni firmy HITACHI z którymi współpracujemy w ramach praktyk, staży i dalszej kariery zawodowej dla ekonomistów, rachunkowości i informatyków.

Nowe technologie, robotyzacja, automatyzacja – to świat, w którym jako absolwent studiów wyższych będziesz musiał się odnaleźć.

Dlatego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie razem z przedstawicielami biznesu (28 uczestniczących firm) opracował nowatorski kierunek, który ma uczyć nowych kompetencji na rynku pracy: Global Business Services.

Skip to content