Galeria

  • album 1 »
  • 176 rocznica powstnaia krakowskiego oraz śmierci Edwarda Dembowskiego