Dzień Otwarty Szkoły – podsumowanie

22 kwietnia witaliśmy w progach naszej szkoły kandydatów na przyszłych uczniów. Już na parterze szkoły odwiedzający otrzymywali  materiały promocyjne, a następnie w towarzystwie naszych uczniów udawali się na spacer po szkole.

W salach i pracowniach czekali na ósmoklasistów nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz starsi koledzy z licznymi niespodziankami.

Wszyscy zainteresowani  mieli możliwość  zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły i zorientowania się co do perspektyw, jakie daje ukończenie poszczególnych kierunków kształcenia.
Potencjalni kandydaci do szkoły poznali zasady rekrutacji obowiązujące w roku  2022 dowiedzieli się, jakie przedmioty obejmuje postępowanie kwalifikacyjne,   jakie dokumenty należy przygotować, gdzie i w jakim terminie je złożyć. Kandydaci do szkoły branżowej  mieli możliwość rozmowy z kierownikiem praktyk i pozyskania informacji  o praktykach zawodowych .

Zainteresowane osoby korzystały z rozmowy z doradcą zawodowym, który wyjaśniał jakie predyspozycje powinny posiadać osoby podejmujące naukę w poszczególnych zawodach oraz jakie perspektywy kariery czekają absolwentów poszczególnych kierunków.

Ósmoklasiści dowiedzieli się o  możliwości wyjazdów zagranicznych  w ramach  praktyk zawodowych oraz wymiany młodzieży poprzez uczestnictwo w projekcie Erasmus +.

Szkolnictwo zawodowe stwarza szansę dla młodych ludzi na  rynku pracy, dlatego szkoła czeka na przyszłych techników ekonomistów, rachunkowości  techników żywienia i usług gastronomicznych, techników informatyków, techników hotelarstwa, techników organizacji turystyki czy uczniów szkoły branżowej   jednym słowem na  wszystkich tych, którzy chcą po ukończonej szkole odnaleźć się na rynku pracy lub kontynuować dalszą naukę na studiach z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.

Dzięki licznym aktywnością podejmowanym przez nasza placówkę  uczniowie pracują nad swoim życiorysem zawodowym już w trakcie tego etapu nauki. Szkoła dąży do stworzenia takiego modelu absolwenta, który zaopatrzony jest nie tylko w wiedzę, ale i kompetencje  niezbędne na współczesnym rynku pracy.

Nasi absolwenci potwierdzają że nauka w  PCKZiU to możliwość Projektowania Ciekawej Kariery  Zawodowej i Umiejętności

MZ

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

Skip to content