Archiwum: gru 2022

 • Warsztaty projektu Erasmus+ w PCKZiU Wieliczka

  W dniach od 12 do 16 grudnia 2022 w  Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce odbywały się tygodniowe warsztaty projektu „CaRE – Rozwijanie Środowiska Współpracy i Refleksji w Szkołach”. Placówkę odwiedzili koordynatorzy projektu z Uniwersytetu Trynity College w Dublinie oraz nauczyciele dwóch szkół irlandzkich, szkoły hiszpańskiej, austriackiej i czeskiej.

  Nadrzędnym celem projektu jest stworzenie narzędzi do zacieśniania współpracy pomiędzy nauczycielami wewnątrz jednej placówki oraz pomiędzy szkołami w rejonie. Nauczyciele wspólnie tworzą materiały instruktażowe w postaci podręczników, filmów wideo, modułów oraz prezentacji, które będą dostępne dla wszystkich szkół na stronie internetowej projektu.

  W trakcie wielickich warsztatów nauczyciele pracowali nad realizacją filmów dotyczących czterech sfer nauczania XXI wieku, to jest wspólnego planowania lekcji, wspólnego prowadzenia lekcji, obserwacji koleżeńskich oraz spotkań typu TeachMeet, czyli nieformalnych konferencji szkoleniowych. Warsztaty prowadzone przez Amerykanina, doktoranta Uniwersytetu Trinity College w Dublinie pana Jonathana Lobela, wicedyrektora prywatnej szkoły średniej BMA w Czechach, dotyczyły nauczania umiejętności miękkich, to znaczy, współpracy, komunikacji, kreatywności i krytycznego myślenia, oraz ich oceniania. Ponadto uczestnicy zajmowali się tworzeniem narzędzi pomiarowych, analizą przypadków, redakcją materiałów do podręczników oraz metodami tworzenia klasterów edukacyjnych, to znaczy grup współpracujących ze sobą szkół z jednego regionu.

  Nie zabrakło też elementu kulturowego. Wieliczka i Kraków mają bardzo wiele do zaoferowania zagranicznym gościom, dlatego dumni ze swojego dziedzictwa pokazaliśmy im Kopalnię Soli Wieliczka, po której oprowadzała nas pani Iwona Windak, która jest nie tylko koordynatorką projektu, ale też przewodnikiem po wielickich podziemiach. W Krakowie wzięliśmy udział w warsztatach produkcji obwarzanków organizowanych przez Żywe Muzeum Obwarzanka, które to warsztaty cieszyły się ogromną popularnością. Nauczyciele ponadto gościli w Muzeum Żup Krakowskich, zwiedzając wystawę solniczek na Zamku Żupnym.

  Zimowa aura i urokliwy jarmark bożonarodzeniowy na krakowskim rynku dopełniły niezapomnianej atmosfery grudniowego maratonu warsztatowego. Furorę zrobiły przysmaki polskiej kuchni – nieodzowne pierogi, żurek, bigos, smaczne menu obiadowe szkolnego Bistro Kampus i smakowite potrawy restauracji Grand Sal.

  Uczniowie klas turystycznych i hotelarskich, którzy współpracują z biurem podróży RAINBOW, znakomicie spisali się w roli przewodników po szkole, pracowników recepcji obsługujących „trudnych klientów”, których odgrywali goście z zagranicy oraz poprowadzili fantastyczne zajęcia animacyjne z tworzenia figurek z balonów.

  Ogromne podziękowania należą się także sponsorom dodatkowych atrakcji dla zagranicznych gości: przede wszystkim Kopalni Soli Wieliczka Trasa Turystyczna, która umożliwiła gościom studyjne zwiedzanie kopalni oraz przekazała upominki dla wszystkich uczestników warsztatów oraz Dyrekcji i pracownikom Muzeum Żup Krakowskich, którzy udostępnili nam podwoje Zamku Żupnego po oficjalnych godzinach otwarcia.

  Goście nie kryli zachwytu nad zimowym urokiem naszego regionu i jego atrakcjami. Podziękowaniem za znakomicie zorganizowane warsztaty nie było końca, a nasza szkoła i miasto pokazały się z jak najlepszej strony i z pewnością zachęciły wszystkich zagranicznych nauczycieli do powtórnej wizyty w

  Wieliczce i Krakowie. Zachęcamy do odwiedzania powstającej strony internetowej projektu pod adresem care-project.scss.tcd.ie, na której sukcesywnie publikowane będą relacje i materiały szkoleniowe do wykorzystania przez dyrektorów i nauczycieli wszystkich zainteresowanych szkół.

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

  Ekipa CaRE w PCKZiU
  Iwona Windak – koordynator
  Beata Chla
  Sara Kowalczyk
  Małgorzata Roehlich
  Marzena Sobula
  Anna Szczucińska

 • IV KONKURS WIEDZY O POWIECIE WIELICKIM

  20.12.2022 r. odbył się finał IV Konkursu Wiedzy o Powiecie Wielickim, który został zorganizowany przez Wydział Edukacji, Sportu, Promocji i Zdrowia Starostwa Powiatowego w Wieliczce. Celem konkursu było pogłębienie wiedzy i zainteresowań młodzieży szkół ponadpodstawowych historią własnego regionu.

  Konkurs obejmował  dwa etapy. Pierwszy dotyczył wykonania prezentacji związanej z wybraną atrakcją Powiatu Wielickiego lub zaproponowanym nowym szlakiem turystycznym na jego terenie. 

  W drugim etapie zakwalifikowane zespoły prezentowały swoje prace przed jury Konkursu oraz widownią.

  Uczniowie naszej szkoły uzyskali następujące rezultaty:

  II miejsce: uczennice klasy 1T Kinga Golec i Maria Płatek (Kopce i kurhany na terenie powiatu wielickiego)

  IV miejsce: uczeń klasy 4TG Michał Morawski  (Dworki szlacheckie na terenie powiatu wielickiego)

  Gratulujemy!

 • Konferencja i wykłady w ramach projektu „Seniorpedia”

  W dniu 05.12.22 w Międzynarodowy Dzień Wolontariusza odbyła się w Uniwersyteckim Szpitalu
  w Krakowie konferencja inaugurująca projekt społeczny, w której wzięli udział uczniowie PCKZiU.
  Seniorpedia – chętnie, razem, wzajemnie – ma na celu zapobieganie samotności i wykluczeniu oraz
  organizację wolontariatu i współpracy międzypokoleniowej. Ważnym elementem działań jest
  edukacja młodzieży do późnej dorosłości. Dużym zainteresowaniem cieszyły się warsztaty
  przeprowadzone przez pracowników Stowarzyszenia na rzecz promocji zdrowia Consensus
  z symulatorem starości. Uczniowie na własnej skórze mogli przekonać się, z jakimi trudnościami
  mierzą się osoby starsze oraz dowiedzieli się, jak dbać o swoje zdrowie i ciało, by cieszyć się dobrą
  kondycją do późnych lat. Warsztaty były dużą zachętą dla uczniów, by zaangażować się w pomoc.
  Wolontariat będzie obejmował działania w szczególności w zakresie:
  o wdrażania aplikacji na terenie Szpitala Uniwersyteckiego i udziału w tworzeniu zasad
  wolontariatu wytchnieniowego;
  o rozpowszechniania aplikacji seniorpedia.pl wśród DPS, wśród emerytowanych nauczycieli;
  o wykorzystywania kursów dostępnych w aplikacji (muzykoterapia, terapia tańcem, leczniczy
  kontakt z przyrodą) podczas wizyt uczniów naszej szkoły w DPS, z którymi współpracujemy;
  o opracowania wolontariatu polegającego na nagraniach czytania wybranej prasy lub książek w
  bibliotece szkolnej i przekazywaniu nagrań Stowarzyszeniu w celu zamieszczenia ich w
  aplikacji, aby osoby starsze mające trudności w czytaniu mogły posłuchać rzetelnej, ale
  pozytywnej informacji oraz ciekawej lektury zgodnie ze zgodami, których udzielą nam
  wydawcy;
  o rozpowszechniania roli opiekunów nieformalnych i pomocy im dostępnej w aplikacji.
  Osoby, które chciałyby zaangażować się w projekt, zapraszamy po szczegółowe informacje do
  nauczycieli: Ewy Leśniak, Elżbiety Ziarko, Joanny Głowackiej lub Grzegorza Ziejewskiego.

  Galeria

 • Praktyki zawodowe w Niemczech wspófinansowane przez Unię Europejską- edycja kwiecień 2023

   

  W dniu 05.12.2022r. rozpoczynamy rekrutację do Projektu mobilności o nr 2022-1-PL01-KA121-VET-000055766  współfinansowanego przez Unię Europejską.

  Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce  rozpoczął się 01.09.2022r. i potrwa do 30.11.2023r.

  Projekt skierowany jest do uczniów klas III,  kształcących się w zawodach:

  • technik organizacji turystyki
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik hotelarstwa

  Grupa 16 zakwalifikowanych uczniowie weźmie udział w miesięcznych praktykach zagranicznych w cztero- i trzygwiazdkowych hotelach na Terenie Turyngii, Hesji i  Bawarii w Niemczech w okresie od:  17.04.2023r. – 18.05.2023r. (podane daty są datami wyjazdu i powrotu z /do Wieliczki). Udział  w projekcie jest bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach w miejscach praktyk wraz z wyżywieniem. Projekt pokrywa również w całości koszty  podróży, ubezpieczenia oraz wycieczki.

  Uczestnicy, którzy złożą wymagane dokumenty i zostaną zakwalifikowani  do udziału w projekcie,  wezmą udział w licznych kursach i spotkaniach przygotowujących ich do odbycia zagranicznych praktyk , a po ich zakończeniu w działaniach upowszechniających rezultaty projektu. Uczniowie odbędą praktyki  w dwuosobowych teamach w przyznanych miejscach praktyk.

   

  Zasady rekrutacji:

  po zapoznaniu się z Regulaminem Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie należy uzupełnić i podpisać dokumenty aplikacyjne wraz ze zgodą rodziców. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 16.12.2022r.

  Wstępne wyniki rekrutacji zostaną podane 05.01.2023 r.

  Ostateczne wyniki zostaną podane 12.01.2023 r.

  W skład Zespołu Rekrutacyjnego wchodzą:

  • dyrektor PCKZiU  – p. Maciej Filiciak
  • szkolny koordynator projektu w PCKZiU – p. Olga Dudek
  • nauczyciele przedmiotów zawodowych – p. Monika Czekirda oraz p. Anna Szczucińska
  • nauczyciele języka niemieckiego – p. Anna Kopacz, p. Marzena Sobula i p. Magdalena Janowska

  Uczeń ubiegający się o udział w projekcie w wyznaczonym terminie  powinien złożyć w sekretariacie szkoły następujące dokumenty:

  • formularz aplikacyjny
  • podanie
  • zgodę rodziców
  • zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

  Wszystkie dokumenty są do pobrania ze strony internetowej szkoły lub w sekretariacie

  Zgoda rodziców – załącznik     Podanie – załącznik    Karta uczestnictwa – załącznik    dane osobowe zgoda   

  O udziale w Projekcie decydować będzie liczba punktów rekrutacyjnych.

  Punkty rekrutacyjne zostaną przyznane na podstawie wymienionych poniżej ocen śródrocznych uzyskanych przez ucznia w pierwszym semestrze roku szkolnego 2022/2023:

  Kandydat będzie mógł uzyskać maksymalnie 30 punktów, na które składają się:

  • oceny semestralne z trzech przedmiotów zawodowych ( max. 18 pkt)
  • ocena semestralna z języka niemieckiego (max. 6pkt)
  • ocena z zachowania – co najmniej dobra (max 6 pkt)

   

  Miejsca na listach kandydatów do udziału w Projekcie będą przyznawane według największej liczby punktów rekrutacyjnych. Zostanie sporządzona lista rezerwowa.

  Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie Rekrutacji i Uczestnictwa w Projekcie (Regulamin rekrutacji 2022-2023 ). Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu p. Olga Dudek oraz opiekunowie grupy p. Anna Kopacz i p. Marzena Sobula. Dokumenty aplikacyjne będą  dostępne na stronie internetowej szkoły www.pckziu-wieliczka.pl w zakładce Projekty Unijne lub do odbioru w sekretariacie szkoły

 • SKKT Muzea w Krakowie

  W dniu 1 grudnia 2022, w ramach Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego, uczniowie z klasy 4TG Technikum Obsługi Turystycznej pod opieką p. Jolanty Śmiałek zwiedzili dwa muzea w   Krakowie: Muzeum Narodowe Pałac Biskupa Erazma Ciołka oraz Muzeum Archeologiczne.

  W Pałacu Biskupim młodzież najwięcej czasu poświęciła na zapoznanie się z ekspozycją Sztuka Dawnej Polski XII-XVIII wiek. W drugim muzeum uczniowie szczególnie zainteresowali się z wystawą artefaktów związanych  ze starożytnym Egiptem.

 • XVIII edycja Olimpiady Przedsiębiorczości

  1 grudnia 2022 r. odbyły się eliminacje szkolne XVII edycji Olimpiady Przedsiębiorczości. Tegoroczne hasło przewodnie brzmi: „ Biznes i zarządzanie”. Do zawodów przystąpiło 24 uczniów naszej szkoły z klas 4EP, 4EG, 3RP, 3R, 4KP, 3E. Celem Olimpiady jest wzmocnienie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród młodych osób. Udział w Olimpiadzie weryfikuje  wiedzę z zakresu przedsiębiorczości, ekonomii, zarządzania, socjologii i prawa.

  Trzymamy kciuki!!!

 • Wycieczka szkoleniowa do Budapesztu dla klas turystycznych

  Tegorocznej jesieni, aż trzykrotnie uczniowie klas turystycznych odwiedzali jedno  z najpiękniejszym miast Europy, węgierską stolicę – Budapeszt. Zarówno w trakcie podróży jak i zwiedzania miasta uczniowie mieli możliwość wcielenia się w rolę przewodnika miejskiego oraz pilota wycieczek.  

  Oprócz szkoleniowego charakteru wyjazdu nasze wyprawy miały na celu również poznanie tych najważniejszych atrakcji turystycznych jak gmach Parlamentu, Wzgórze Zamkowe czy Plac Bohaterów. Mieliśmy okazję również odbyć ponad godzinny rejs po „Modrym Dunaju” oraz podziwiać panoramę z wieży Bazyliki św. Stefana. Trasa zwiedzania prowadziła nas również do miejsc, do których turyści docierają stosunkowo rzadko jak chociażby Mauzoleum Gul Baby. 

  Serdecznie zapraszamy do obejrzenia galerii z wyjazdów do Budapesztu. 

 • Światowy Tydzień Przedsiębiorczości 2022

  W dniach 14 – 20  listopada 2022 roku, po raz czternasty obchodzony był  Światowy Tydzień Przedsiębiorczości . Celem ŚTP jest stworzenie środowiska społecznego, które aktywnie wspiera przedsiębiorcze postawy  młodych ludzi.  W ramach ŚTP nasza szkoła już tradycyjnie brała udział  w projekcie Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości „Otwarta firma – biznes przy tablicy”. Uczniowie uczestniczyli w spotkaniach z przedstawicielami instytucji wspierających przedsiębiorczość i działających w otoczeniu szkoły: Urzędu Skarbowego, Powiatowego Urzędu Pracy, Powiatowego Rzecznika Konsumentów, Stowarzyszenia SURSUM CORDA. Poza tym uczniowie spotkali się z praktykami biznesu i przedstawicielami firm m.in. Kancelarii SUKCES, Cechu Rzemieślników i Przedsiębiorców, Biura Rachunkowego, Agencji Pracy Manpower.

  Wszystkim gościom bardzo dziękujemy!!!