Archiwum: kw. 2022

 • Dzień Otwarty Szkoły – podsumowanie

  22 kwietnia witaliśmy w progach naszej szkoły kandydatów na przyszłych uczniów. Już na parterze szkoły odwiedzający otrzymywali  materiały promocyjne, a następnie w towarzystwie naszych uczniów udawali się na spacer po szkole.

  W salach i pracowniach czekali na ósmoklasistów nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz starsi koledzy z licznymi niespodziankami.

  Wszyscy zainteresowani  mieli możliwość  zapoznania się z ofertą edukacyjną szkoły i zorientowania się co do perspektyw, jakie daje ukończenie poszczególnych kierunków kształcenia.
  Potencjalni kandydaci do szkoły poznali zasady rekrutacji obowiązujące w roku  2022 dowiedzieli się, jakie przedmioty obejmuje postępowanie kwalifikacyjne,   jakie dokumenty należy przygotować, gdzie i w jakim terminie je złożyć. Kandydaci do szkoły branżowej  mieli możliwość rozmowy z kierownikiem praktyk i pozyskania informacji  o praktykach zawodowych .

  Zainteresowane osoby korzystały z rozmowy z doradcą zawodowym, który wyjaśniał jakie predyspozycje powinny posiadać osoby podejmujące naukę w poszczególnych zawodach oraz jakie perspektywy kariery czekają absolwentów poszczególnych kierunków.

  Ósmoklasiści dowiedzieli się o  możliwości wyjazdów zagranicznych  w ramach  praktyk zawodowych oraz wymiany młodzieży poprzez uczestnictwo w projekcie Erasmus +.

  Szkolnictwo zawodowe stwarza szansę dla młodych ludzi na  rynku pracy, dlatego szkoła czeka na przyszłych techników ekonomistów, rachunkowości  techników żywienia i usług gastronomicznych, techników informatyków, techników hotelarstwa, techników organizacji turystyki czy uczniów szkoły branżowej   jednym słowem na  wszystkich tych, którzy chcą po ukończonej szkole odnaleźć się na rynku pracy lub kontynuować dalszą naukę na studiach z odpowiednim przygotowaniem zawodowym.

  Dzięki licznym aktywnością podejmowanym przez nasza placówkę  uczniowie pracują nad swoim życiorysem zawodowym już w trakcie tego etapu nauki. Szkoła dąży do stworzenia takiego modelu absolwenta, który zaopatrzony jest nie tylko w wiedzę, ale i kompetencje  niezbędne na współczesnym rynku pracy.

  Nasi absolwenci potwierdzają że nauka w  PCKZiU to możliwość Projektowania Ciekawej Kariery  Zawodowej i Umiejętności

  MZ

  Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w galerii.

 • Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy o Finansach „Finansomania” etap centralny finalista Mateusz Poluk – ekonomista

  Nasz uczeń Mateusz Poluk z klasy 4E technikum ekonomicznego został finalistą etapu centralnego Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Finansach „Finansomania”. Etap centralny odbył się w kwietniu w Poznaniu na Uniwersytecie Ekonomiczny. Do olimpiady z naszej szkoły zaangażowało się 60 uczniów z zawodów ekonomista i rachunkowość.

  Konkurs powstał z inicjatywy Rady Finansów na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Był organizowany przez koła Katedr Finansów Publicznych, Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej, Ubezpieczeń oraz Bankowości i pytań właśnie z tych dziedzin mogli uczniowie się spodziewać. Konkurs składał się z III etapów.

  Gratulujemy i życzmy dalszych sukcesów.

  Opiekunami w naszej szkole uczniów byli. Izabela Michniak, Ewa Kostecka, Iwona Janus i Lucyna Mazgaj.

 • Hitachi – przedstawienie nowego kierunku studiów na UEK – Global Business Services

  Nasi uczniowie z klas maturalnych wzięli udział w spotkaniu mającym na celu przedstawienie nowego kierunku studiów na UEK – Global Business Services. Z nowym kierunkiem zapoznali nas pracowni firmy HITACHI z którymi współpracujemy w ramach praktyk, staży i dalszej kariery zawodowej dla ekonomistów, rachunkowości i informatyków.

  Nowe technologie, robotyzacja, automatyzacja – to świat, w którym jako absolwent studiów wyższych będziesz musiał się odnaleźć.

  Dlatego Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie razem z przedstawicielami biznesu (28 uczestniczących firm) opracował nowatorski kierunek, który ma uczyć nowych kompetencji na rynku pracy: Global Business Services.

 • Gra terenowa „Przedsiębiorczym Tropem” ekonomiści – Arystokraci – II etapie projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

  Miło nam poinformować iż nasza młodzież z klasy 3EG reprezentowała nas w grze terenowej „Przedsiębiorczym Tropem” w Wyższej Szkole Ekonomii i Informatyki w Krakowie. Uczniowie którzy zostali wyłonieni do reprezentowania szkoły w II etapie projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP” to ekonomiści z klasy 3EG Azat Petrasyan, Wiktora Hytroś, Weronika Kokoszka, Ewa Maziarz, Szymon Konieczny, którzy wystąpili jako drużyna „ARYSTOKRACI”

  Gratulujemy

 • TURYŚCI Z 3TP I 3TG NA DOLNYM ŚLĄSKU

  Dolny Śląsk – „Nie do opowiedzenia, do zobaczenia” –  głosi hasło reklamujące ten region Polski mające zachęcić  turystów do zbadania niezliczonych tajemnic i odpowiedzi na pytania:

  Czy we Wrocławiu spotkamy skrawek Japonii?

  Czy kopalnia uranu jest bezpieczna dla zwiedzających?

  Dlaczego Kowary przez wiele lat były miastem zamkniętym?

  Czy w noworudzkiej dawniej kopalni  byliśmy wyłącznie sami?

  W dniach 6-8 kwietnia turyści z klas 3TP i 3TG starali się na własnej skórze przekonać o sile tajemnic Dolnego Śląska. W ciągu 3 dni wcielali się w rolę pilota wycieczek lub przewodnika, mogli spróbować swoich sił przemawiając do grupy, a także mówiąc do mikrofonu podczas jazdy autokarem.

  Poznawanie dolnośląskich tajemnic rozpoczęliśmy od Wrocławia, po czym udaliśmy się Dusznik Zdroju na obiadokolację i ognisko w środku lasu… Drugiego dnia to Góry Stołowe, majestatyczne Wambierzyce i niezapomniana wizyta w dawnej kopalni węgla w Nowej Rudzie. Dzień zamknęliśmy w niecodziennej scenerii , podziemnych sztolni kopalni uranu.

  W ostatnim dniu nie było szans na odpoczynek… Karpacz, Jelenia Góra, Zamek Książ, niesamowity kościół Pokoju w Świdnicy, a na koniec nieco senne polskie Carcassonne czyli Paczków.

  Serdecznie zapraszamy do Galerii.

 • Projekt „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II”

  W kwietniu zakończyła się realizacja projektu „Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP. Edycja II” – klasa 3EG z technikum ekonomicznego,  która trwała od lutego.
  Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej przez Wyższą Szkołę Ekonomii i Informatyki w Krakowie.

  Główny cel projektu było zdobycie przez uczniów praktycznej wiedzy w zakresie zarządzania finansami osobistymi i bezpieczeństwa dokonywania transakcji oraz ukształtowanie umiejętności w zakresie przedsiębiorczości poprzez udział w atrakcyjnym i prowadzonym innowacyjnymi metodami projekcie. Uczniowie wzięli udział w  następujących tematach: „Twoja przedsiębiorcza przyszłość”, „Tokenizacja, bitcoiny i inne dziwne słowa”, „Po co mi jakiś portfel, w dodatku finansowy?”,  „Gotówka. Niepotrzebna?”, „Twoja przyszłość w finansach – zajęcia z doradcą zawodowym”.

 • Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej (13.04.2022)

  13 kwietnia br. obchodziliśmy Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej wspominając ok.  22 tys. obywateli  II Rzeczypospolitej zamordowanych przez funkcjonariuszy sowieckiego NKWD. Na wielickim cmentarzu komunalnym zgromadziła się grupa kilkudziesięciu osób by oddać hołd zamordowanym na Wschodzie. Przybyłe delegacje złożyły kwiaty i zapaliły znicze przy tablicy upamiętniającej pomordowanych w Katyniu i w łagrach na terenie Związku Radzieckiego. Obecni byli przedstawiciele władz powiatowych i gminnych, reprezentacje Instytutu Pamięci Narodowej oraz Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki”. Następnie udano się do kwatery Dębów Katyńskich, w której upamiętniono 34 zamordowanych oficerów Wojska Polskiego związanych z Wieliczką.

  Uroczystość prowadziła prezes Stowarzyszenia „Klub Przyjaciół Wieliczki” pani Jadwiga Duda.

  Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce reprezentowało 23 uczniów pod opieką pana Dariusza Tańculi.

  Obecni podczas uroczystości:

  Nikola Ciupczyk, Wojciech Sułek, Maksymilian Wasiewicz (1K),

  Oskar Adamczyk (1T),

  Oliwia Jarotek, Julia Niewiarowska, Tomasz Tomana, Wiktoria Zawadzka (2R),

  Dominik Bogacz, Bruno Hałaburda, Emilia Włodarczyk (3EP),

  Julia Cholewa, Magdalena Grochot, Dominika Kania, Emilia Kolarczyk, Amelia Krawczyk, Gabriela Kudas, Anna Pajdak, Kamil Pulit, Oliwia Sosin, Dawid Stanach, Mateusz Zając, Kamila Żupnik (3GP).

 • Wesołych Świąt!

  Mówi zając do baranka
  – jaka piękna to pisanka.
  Wtem z jajeczka wyszła kurka,
  nastroszyła swoje piórka.
  Biega głośno, krzyczy,
  że Wesołych Świąt Wam życzy.

 • Dzień Otwarty Szkoły

  Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego zaprasza na Dzień Otwarty Szkoły 22 kwietnia 2022 roku w godzinach od 9.00 do 14.00.

 • Warsztaty w Wiedniu dla nauczycieli w ramach projektu CaRE Erasmus+

  W dniach od 3 do 9 kwietnia 2022 nauczyciele z naszej szkoły wzięli udział w drugim spotkaniu warsztatowym w ramach projektu „Rozwijanie środowiska współpracy i refleksji w szkołach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Warsztaty trwały cały tydzień i odbywały się w miasteczku Schwechat na przedmieściach Wiednia w austriackim zespole szkół, na który składa się gimnazjum i szkoła podstawowa. W warsztatach uczestniczyły panie Anna Szczucińska, Małgorzata Roehlich, Sara Kowalczyk i Iwona Windak, które reprezentowały PCKZiU, a oprócz nich wzięli w nich udział nauczyciele w Austrii, Irlandii, Hiszpanii i Czech pod przewodnictwem pracowników naukowych Uniwersytetu Trinity College w Dublinie.

  Warsztaty skupiały się wokół dwóch tematów, a mianowicie tematu rozwijania współpracy pomiędzy nauczycielami w ramach jednej szkoły oraz wokół tematu roli nauczyciela jako badacza. Nauczyciele tworzyli poradnik zawierający wskazówki i praktyczne porady dotyczące tego, jak zachęcać nauczycieli do budowania społeczność praktyków, jak wspólnie planować lekcje, jak skutecznie uczyć się od siebie nawzajem, w jaki sposób praktyki CaRE mogą pomóc kierownictwu szkoły we wdrażaniu planów, które uwzględniają priorytety całej szkoły.

  Oprócz 4 dniowych warsztatów był też czas na zapoznanie się z austriackim systemem edukacji oraz organizacją pracy w szkole z użyciem laptopów zamiast książek i zeszytów szkolnych. Znalazł się też czas na poznanie wiedeńskiej kultury oraz zabytków miasta. Zwiedziliśmy centrum stolicy Austrii a w nim Katedrę Św. Stefana i starówkę, interaktywne muzeum historii miasta „Time Travel” oraz górujące nad Wiedniem Kahlenberg i Leopoldsberg. Miejsce to odegrało ważną rolę w XVII w. za sprawą Odsieczy Wiedeńskiej w 1683r. Obecnie jest to sanktuarium Jana III Sobieskiego, który wybawił Wiedeń oraz całą Europę przed groźbą najazdu tureckiego.

  Kolejne warsztaty w ramach tego projektu odbędą się w Czechach, ale wcześniej koordynatorzy wszystkich uczestniczących instytucji przyjadą do Wieliczki na dwudniowe spotkanie organizacyjne w dniach 28-29 kwietnia 2022.

  Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

Skip to content