Archiwum: lut 2022

 • 176 rocznica powstania krakowskiego i śmierci Edwarda Dembowskiego

  W dniu 25 lutego bieżącego roku odbyły się uroczystości upamiętniające powstanie krakowskie i śmierć Edwarda Dembowskiego w lutym 1846 roku. Miały one miejsce w Gdowie (kopiec poległych w bitwie pod Gdowem), na Starym Cmentarzu Podgórskim (grób Edwarda Dembowskiego) oraz Rynku Górnym w Wieliczce (wystąpienie Edwarda Dembowskiego do górników i mieszkańców Wieliczki).

  W uroczystościach w których brali udział przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, stowarzyszeń, szkół oraz duchowieństwa uczestniczyli również uczniowie Naszej Szkoły, której patronem jest faktyczny przywódca powstania Edward Dembowski – Bartłomiej Lenart i Filip Niepsuj oraz klasa 3RP wraz z opiekunami.

   

 • V edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego

  W lutym 2022 roku odbyła się V edycja Europejskiego Konkursu Statystycznego zorganizowanego przez Główny Urząd Statystyczny z Eurostatem. Jest to cykliczne, międzynarodowe wydarzenie kierowane do uczniów szkół podstawowych oraz szkół ponadpodstawowych.

  Do konkursu przystąpili Uczniowie klasy III technikum rachunkowości Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce.

  W konkursie udział wzięły dwa zespoły:

  w składzie: Beata Nowak, Gabriela Cholewa

  w składzie: Anna Domoń, Marta Zielińska, Marcin Korus

  Uczestnictwo w konkursie rozbudziło u Uczniów zaciekawienie statystyką, umożliwiło poznanie źródeł danych statystycznych, analizę danych i wyciąganie z nich ciekawych wniosków. Zwrócona została także uwaga na rolę statystyki w wielu sferach życia człowieka. Rozwiązanie testów wymagało nabycia wielu nowych umiejętności i poświęcenia czasu.

  Opiekunem zespołów była Izabela Michniak

 • VI edycji Olimpiady Statystycznej – etap okręgowy

  Nasi uczniowie reprezentowali nas w etapie okręgowym w VI edycji Olimpiady Statystycznej.  Mateusz Poluk, Karolina Kominiak , Wiktoria Pająk, Kamil Rys uczniowie z klasy 4E technikum ekonomicznego. Etap okręgowy odbył się na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.

  Organizatorem olimpiady był Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Celem Olimpiady było upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.

  Olimpiada Statystyczna jest współfinansowana ze środków MEiN

  Opiekun: Izabela Michniak

  Gratulujemy naszej młodzieży sukcesów.

 • Praktyki zawodowe w Niemczech – rekrutacja!

   W dniu 21.02.2022r. rozpoczynamy rekrutację do Projektu mobilności o nr  2021-1-PL01-KA121-VET-000006447 współfinansowanego przez Unię Europejską.

  Projekt realizowany przez Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce  rozpoczął się 01.09.2021r. i potrwa do 30.11.2022r.

  Projekt skierowany jest do uczniów klas III,  kształcący się w zawodach:

  • technik organizacji turystyki
  • technik żywienia i usług gastronomicznych
  • technik hotelarstwa

  Zakwalifikowani uczniowie wezmą udział w miesięcznych praktykach zagranicznych w cztero- i trzygwiazdkowych hotelach na Terenie Turyngii, Hesji i  Bawarii w Niemczech w okresie od:  25.04.2022r. 26.05.2022r. (podane daty są datami wyjazdu i powrotu z /do Wieliczki). Udział  w projekcie jest bezpłatny. Każdy uczestnik będzie miał zapewnione zakwaterowanie w dwuosobowych pokojach w miejscach praktyk wraz z wyżywieniem. Projekt pokrywa również w całości koszty  podróży, ubezpieczenia oraz wycieczki.

  Uczestnicy, którzy złożą wymagane dokumenty i zostaną zakwalifikowani  do udziału w projekcie,  wezmą udział w licznych kursach i spotkaniach przygotowujących ich do odbycia zagranicznych praktyk , a po ich zakończeniu w działaniach upowszechniających rezultaty projektu. Uczniowie odbędą praktyki  w dwuosobowych teamach w przyznanych miejscach praktyk.

   Zasady rekrutacji:

  po zapoznaniu się z regulaminem należy uzupełnić i podpisać dokumenty aplikacyjne wraz ze zgodą rodziców. Wypełnione dokumenty należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 25.02.2022r.

  Do udziału w projekcie zostaną zakwalifikowani uczniowie z największą liczbą punktów. Szczegółowe kryteria rekrutacji zostały przedstawione w Regulaminie rekrutacji, stanowiącym załącznik do niniejszego ogłoszenia. Dodatkowych informacji udziela koordynator projektu p. Olga Dudek oraz opiekunowie grupy p. Anna Kopacz i p. Marzena Sobula. Dokumenty aplikacyjne są dostępne na stronie internetowej szkoły www.pckziu-wieliczka.pl w zakładce Projekty Unijne lub  do odbioru w sekretariacie szkoły .

 • Próbna Matura 2022

  W dniach 07 – 09 lutego 2022r. odbędzie się próbny egzamin maturalny z języka polskiego, matematyki oraz języka obcego (j. angielski).

  Harmonogram matury próbnej – luty 2022

  Wykaz sal + komisja 2022