Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

15/04/2021

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Technik rachunkowości

Pięcioletnie technikum - na podbudowie szkoły podstawowej, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami z kwalifikacji zawodowych: Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych; Prowadzenie rachunkowości (w trakcie nauki w szkole).

Przedmioty ogólnokształcące kształcone w zakresie rozszerzonym: język angielski, matematyka
Języki obce: język angielski (rozszerzony), język niemiecki

Technik rachunkowości jest zawodem uniwersalnym i bardzo potrzebnym. Żadna firma nie może funkcjonować bez księgowości.
Praca technika rachunkowości jest pracą biurową. Polega na sporządzaniu i kontroli dokumentów księgowych firmy, ewidencjonowaniu zmian zachodzących w majątku i kapitale firmy , ustalaniu czy przedsiębiorstwo wypracowało zysk czy poniosło stratę.


Kształcenie w zawodzie technik rachunkowości ma na celu przygotowanie absolwentów do sprawnego wykonywania zadań zawodowych takich jak:

 • prowadzenia rachunkowości firmy,
 • prowadzenie rozliczeń finansowych
 • przeprowadzanie analiz w zakresie finansów i księgowości,
 • sporządzanie sprawozdań finansowych,
 • nadzorowanie terminowej spłaty zobowiązań oraz ściąganie należności  
 • obsługa programów finansowo-księgowych,
 • wykonywanie podstawowych czynności biurowych

 ROZWÓJ ZAWODOWY I MOŻLIWOŚCI DALSZEGO KSZTAŁCENIA .

Absolwenci są przygotowani do pracy w działach finansowych, księgowych oraz kadrowych wszystkich przedsiębiorstw, w instytucjach finansowych, zakładach budżetowych i bankach, a także  biurach rachunkowych.

Technik rachunkowości może podnosić swoje kwalifikacje poprzez kontynuację nauki w szkołach wyższych na kierunkach: rachunkowość i finanse, finanse i inwestycje, finanse i bankowość. Poszerzając kwalifikacje zawodowe może również zostać biegłym rewidentem – czyli przeprowadzać badania prawidłowości  informacji zawartych w bilansie oraz rachunku zysków i start różnych przedsiębiorstw.

Blok przedmiotów zawodowych obejmujące następujące dwie kwalifikacje:

 • Prowadzenie spraw kadrowo-płacowych i gospodarki finansowej jednostek organizacyjnych
 • Prowadzenie rachunkowości

Możliwości uzyskania dodatkowych kwalifikacji
Technik rachunkowości ma możliwość uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie technik ekonomista po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji Prowadzenie dokumentacji w jednostce organizacyjnej EKA.04

Uczniowie mogą korzystać z kursów zewnętrznych, staży płatnych i stypendiów w ramch Projektu „Centrum Kompetencji Zawodowych w Powiecie Wielickim II” 

Pamiętaj:
„Sekretem biznesu jest wiedzieć to czego nie wiedzą inni”

Arystoteles

Komunikaty

 • Matura Próbna 2021

  więcej info w newsach

  9

  02.2021

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie