Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

21/01/2019

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Technik Informatyk

Czteroletnie technikum - na podbudowie gimnazjum, kończące się egzaminem maturalnym i egzaminami z przygotowania zawodowego (w trakcie nauki w szkole).


Program nauczania obejmuje przedmioty:
a) ogólnokształcące w wymiarze 3 letniego Liceum Ogólnokształcącego (matematyka i język angielski w zakresie rozszerzonym),
b) blok przedmiotów ogólnozawodowych stanowiące podbudowę do kształcenia w zawodach: technik informatyk, technik tyfloinformatyk, technik teleinformatyk
c) blok przedmiotów zawodowych obejmujące następujące kwalifikacje:
E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych
1. Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy,
2. Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego,
3. Naprawa komputera osobistego.
E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami
1. Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej,
2. Konfigurowanie urządzeń sieciowych,
3. Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi.
E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami
1. Tworzenie stron internetowych,
2. Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych,
3. Tworzenie aplikacji internetowych.

Zajęcia z przedmiotów zawodowych - a jest ich aż 50 godzin w całym cyklu nauczania (4 lata)- prowadzone są w dobrze wyposażonych pracowniach komputerowych, w grupach i przyjaznej atmosferze.

W ramach procesu nauczania uczniowie odbywają miesięczną praktykę zawodową, podczas której mogą pogłębić wiedzę praktyczną i poznać rynek pracy. Po ukończeniu szkoły i zdaniu egzaminów z przygotowania zawodowego Absolwent uzyskuje tytuł technika informatyki.

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego.

Pozytywny wynik egzaminu maturalnego uprawnia absolwentów do kontynuowania nauki na studiach wyższych - ze szczególnym uwzględnieniem studiów w profilu kierunkowym informatycznym.

Absolwent zdobędzie umiejętności w zakresie:
- doboru konfiguracji sprzętowej i programowej,
- pracy w środowisku systemu operacyjnego Windows XP/VISTA/7/8.1/10, Linux wraz z jego aplikacjami,
- serwisu sprzętowego i programowego sprzętu komputerowego,
- projektowania i tworzenia sieci komputerowych (przewodowych i bezprzewodowych),
- konfiguracji urządzeń sieci przewodowej i bezprzewodowej (sprzęt Cisco)
- działania w środowisku sieci LINUX i Microsoft Windows Server 2013,
- programowania w językach C++/JAVA/PHP,
- tworzenia relacyjnego modelu danych oraz projektowania baz w dość złożonych strukturach,
- tworzenia statycznych i dynamicznych stron i aplikacji internetowych,
- operowania pakietem oprogramowania biurowego (pakiet Microsoft Office, Open Office),
- posługiwania się dokumentacją w języku angielskim


Szkoła wyposażona jest obecnie w sześć supernowoczesnych pracowni komputerowych (w tym 3 specjalistyczne) ze stałym dostępem do Internetu (max przepustowość 60 Mbit/s), specjalistyczne oprogramowanie (np. Adobe Master Collection), projektory multimedialne, tablice interaktywne, nowoczesne akcesoria i urządzenia laboratoriów: urządzeń techniki komputerowej i sieci komputerowych oraz administracji serwerami oraz laboratorium z drukarkami 3D (szkoła nasza posiada stałą współpracę z firmą Rabbit Form http://www.rabbitform.pl/, która doposaża nas w nowoczesny sprzęt i sprawuje nad nami opiekę merytoryczną.


Szkoła posiada subskrypcje DreamSpark Premium. DreamSpark Premium to korzyść dla uczniów, nauczycieli i laboratoriów w postaci dostępu do oprogramowania Microsoft, służącego do tworzenia oprogramowania i projektowania. Uczniowie technikum informatycznego otrzymają legalne klucze produktu z licencją edukacyjną na systemy Windows 7 Professional – do użytku niekomercyjnego w domu – na czas trwania nauki w naszej szkole.
W pakietu wchodzi:
Systemy operacyjne:
- Windows - Windows Server
Narzędzia do programowania i projektowania:
- Visual Studio Professional - Visual Studio Premium - Visual Studio Ultimate - Expression - Windows Embedded
Aplikacje:
- Visio - Project - OneNote
Serwery:
- SQL Server - BizTalk Server - SharePoint Server

W szkole działa lokalny ośrodek Akademii Cisco (www.cisco.com) - dzięki, któremu uczniowie mogą uczestniczyć w dodatkowych zajęciach i ubiegać się po zdaniu odpowiednich egzaminów o prestiżowe certyfikaty CISCO honorowane na całym świecie.

W ramach projektu Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce uczniowie mogą korzystać z licznych darmowych kursów organizowanych w naszej szkole rozwijających ich zainteresowania oraz podnoszące kwalifikacje zawodowe, w tym m.in.:
- kurs ECDL (www.ecdl.com.pl)
- kurs Administracja serwerem SBS 2008
- kurs: Serwisant komputerowy
- kurs: Tworzenie i administrowanie siciami przewodowymi i bezprzewodowymi
- kurs: Grafika komputerowa w Pakiecie Adobe CS Master Collection. 

UWAGA:
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk po potwierdzeniu kwalifikacji E.12. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych, E.13. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami i E.14. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami może uzyskać dyplom potwierdzający kwalifikacje w zawodzie technik teleinformatyk, po potwierdzeniu dodatkowo kwalifikacji E.15. Uruchamianie oraz utrzymanie terminali i przyłączy abonenckich i E.16. Montaż i eksploatacja sieci rozległych.

Uczniowie naszej szkoły mogą w trakcie nauki (lub zaraz po jej zakończeniu) uczestniczyć w darmowym Kwalifikacyjnym Kursie Zawodowym E.6 Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych, na którym to zdobywają połowę zawodu Technik Elektronik.

Szkoła nasza posiada stałą współpracę z firmą Rabbit Form http://www.rabbitform.pl/, która doposaża nas w nowoczesny sprzęt i sprawuje nad nami opiekę merytoryczną. Na terenie naszej szkoły planowane są różnego rodzaju kursy druku i obsługi drukarek 3D - http://akademiaform3d.pl/

Komunikaty

  • Zebranie z Rodzicami

    Zebranie z Rodzicami (oraz spotkania indywidualne z nauczycielami) w dniu 02 stycznia 2018 (środa) godz 17.00 (poza klasą 1K godz 17.30 i 2T godz 17.15)

    2

    01.2018

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie