Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

25/01/2020

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Programy / Projekty realizowane / Polecane strony 


 

Podstawowym zadaniem Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości jest realizacja działań, których celem jest kształtowanie postaw przedsiębiorczych uczniów.

 

Swoje zadania SKP realizuje przez: 

• podejmowanie działań proponowanych przez Narodowy Bank Polski 

• udział w zadaniach i projektach organizowanych przez Narodowy Bank Polski 

• inicjowanie własnych działań edukacyjnych dotyczących edukacji ekonomicznej 

• realizację działań kształtujących i promujących postawy przedsiębiorcze uczniów 

 

Celem działań podejmowanych przez SKP jest: 

• kształtowanie przedsiębiorczych postaw wśród uczniów 

• umożliwienie uczniom udziału w ogólnopolskich projektach edukacyjnych z zakresu ekonomii, finansów i przedsiębiorczości 

• pogłębianie wiedzy ekonomicznej uczniów 

 

SKP uczestniczy w projektach i konkursach edukacyjnych proponowanych przez Narodowy Bank Polski oraz Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, będących organizatorem Klubu IMPULS. Wszystkie projekty i konkursy edukacyjne są ogłaszane na stronie internetowej NBPortal.pl w zakładce IMPULS dostępnej wyłącznie dla członków Klubu IMPULS.

 

Narodowy Bank Polski pisemnie potwierdził zarejestrowanie Szkolnego Klubu Przedsiębiorczości w naszej szkole w 2006 roku. ZSZ w Wieliczce został ujęty w wykazie szkół, które prowadzą Szkolne Kluby Przedsiębiorczości, jest on zamieszczony na stronie internetowej www.nbportal.pl

 

Na terenie szkoły ściśle współpracujemy z:

• Szkolnym doradcą zawodowym

• Szkolnym Ośrodkiem Karier 

• Szkolnym Kołem Młodego Ekonomisty

• Szkolny Klubem "Internetowe poznawanie świata"

• Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki

• Kołem miłośników rachunkowości


 

                    www.nbportal.pl                                          www.gazeta.pl/zkdk

                                                       

 

 

 

              www.junior.org.pl/joomla                                         www.gpw.pl                

 

Komunikaty

  • Zebranie z rodzicami w dn. 08.01.2020 (środa)

    klasy 2,3,4 - godz 17; klasy 1 - godz 18.45; dyżury nauczycieli godz 17.45 - 18.45

    8

    01.2020

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie