Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

21/09/2020

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KÓŁ SKKT ORAZ KMW ZA ROK SZKOLNY 2013/14

 1. Udział młodzieży w wycieczkach historycznych i krajoznawczo-turystycznych m.in.  w XXIII Małopolskim Zlocie Szlakami Walk Partyzanckich, w wycieczce do Krzesławic, Grębałowa,  do Lanckorony wraz z uczestnictwem w warsztatach ceramicznych;
 2. Udział młodzieży   w gminnych obchodach Święta Niepodległości  11 XI, Święta  Konstytucji 3 V, a także w kweście  na rzecz odnawiania zabytkowych nagrobków na cmentarzu wielickim;
 3. Organizacja spotkań z kombatantami na terenie Szkoły (m.in. z p. St. Szuro-żołnierzem ZWZ  AK, więźniem politycznym okresu stalinowskiego, p. H. Ptakiem, - prezesem Koła Wieliczka Związku Kombatantów), ze świadkami egzekucji ulicznych polskich patriotów na terenie Wieliczki  w czasie okupacji niemieckiej, z  opozycjonistami, działaczami NSZZ Solidarność z regionu Małopolska i innymi zasłużonymi przedstawicielami społeczności naszego miasta;
 4. Uczestnictwo młodzieży w licznych,  cyklicznych spotkaniach: „ Z kart historii Polski i Wieliczki”, „ Mnie ta ziemia od innych droższa”, „Wieliczka-Wieliczanie”, organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Wieliczce, Klub Przyjaciół Wieliczki oraz Centrum Kultury i Turystyki.

Komunikaty

 • Regulamin organizacji zajęć w trakcie pandemii -

  prosimy zapoznać się z pełną treścią zarządzenia

  1

  09.2020

 • Zebranie z rodzicami

  Proszę zapoznać się z komunikatem na stronie (newsy)

  9

  09.2020

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie