Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

15/04/2021

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

SKP Programy

Moje finanse

Narodowy Bank Polski uruchomił w 2004 roku program edukacji finansowej „Moje finanse", pierwszy w Polsce powszechny program edukacji finansowej w szkołach ponadgimnazjalnych. Program ten jest zgodny z wytycznymi OECD, zalecającymi realizację programów edukacji finansowej w krajach członkowskich tej organizacji oraz zgodny z rządową Strategią Rozwoju Rynku Kapitałowego – Agenda Warsaw City 2010. 

Celem programu jest edukacja młodego człowieka w zakresie zarządzania finansami osobistymi – nie jest bowiem możliwy sukces życiowy w gospodarce rynkowej bez umiejętności zarządzania swoimi zasobami finansowymi, znajomości zasad funkcjonowania sektora finansowego, szczególnie bankowego, sposobów planowania wydatków, oszczędzania i inwestowania. 

Program Moje finanse jest realizowany we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości, Fundacją Bankową im. Leopolda Kronenberga, „Gazetą Wyborczą” oraz oddziałami okręgowymi NBP.

Ekonomia w szkole

Narodowy Bank Polski opracował projekt we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości w celu pogłębiania wiedzy ekonomicznej nauczycieli oraz zwiększenia efektywno?ci przekazywania zdobytej wiedzy

Ekonomia na co dzień

Narodowy Bank Polski przygotował i realizuje projekt we współpracy z Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości. Bezpośrednią przyczyną realizacji projektu był brak nowoczesnych narzędzi dydaktycznych do nauczania przedmiotu ‘podstawy przedsiębiorczości’ (wprowadzonego do szkół ponadgimnazjalnych jako obowiązkowy w roku szkolnym 2002/2003) oraz niski stan wiedzy z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości wśród nauczycieli. Projekt ma na celu pogłębianie wiedzy ekonomicznej nauczycieli oraz zwiększenie efektywności przekazywania zdobytej wiedzy.

Komunikaty

  • Matura Próbna 2021

    więcej info w newsach

    9

    02.2021

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie