Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

25/01/2020

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Szkolne Koło Młodego Ekonomisty

Szkolne Koło Młodego Ekonomisty

Opiekunowie: Matylda Kaczor, Barbara Skowronek

Członkami Koła są uczniowie III i IV klas Technikum Ekonomicznego i Handlowego, wykazujący zainteresowanie zagadnieniami ekonomicznymi. Są to przede wszystkim uczestnicy nbsp, olimpiad, turniejów wiedzy ekonomicznej.

Problematyka spotkań ustalana jest na podstawie zagadnień tematycznych wynikających z programów olimpiad, turniejów oraz propozycji zgłaszanych przez członków Koła.

Zadania Koła :

- przygotowanie uczniów do Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez PTE w Warszawie i innych tematycznych konkursów i turniejów

- pobudzanie i rozwijanie zainteresowań jej członków problematyką ekonomiczno - społeczną oraz kierunkami rozwoju Polski na tle gospodarki światowej poprzez wyrabianie nawyków systematycznego śledzenia bieżącej prasy o tematyce ekonomicznej

- propagowanie wiedzy ekonomicznej i zasad racjonalnego gospodarowania

- kształtowanie u uczestników umiejętności samodzielnego myślenia i wyobraźni ekonomicznej.

- wyrabianie u członków umiejętności nbsp; pracy w grupie , dyskutowania. poznawanie struktur organizacji światowych zajmujących się handlem, ekonomią i gospodarką.

Celem merytorycznych spotkań organizowanych w ramach pracy Koła jest poszerzenie wiedzy z zakresu ekonomii na konkretnych przykładach z bieżącej prasy, czasopism oraz specjalistycznych pism ekonomicznych, zarówno z zakresu gospodarki krajowej jak i światowej. Koło prowadzi gablotę informacyjną pod hasłem : "Kącik Młodego Ekonomisty".

Efekty pracy Szkolnego Koła Młodego Ekonomisty :

- wzrost zainteresowań młodzieży aktualnymi zagadnieniami ekonomiczno- społecznymi.

- wyłonienie najbardziej utalentowanych młodych ekonomistów

- uczniowie rokrocznie zostają zakwalifikowani do zawodów II stopnia

Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej organizowanej przez PTE w Warszawie oraz Turnieju Wiedzy Ekonomicznej organizowanego przez Wyższą Szkołę Ekonomiczną w Bochni.

- samodzielne wystąpienia młodzieży i wspólne dyskusje w ramach spotkań Koła uczyniły ją otwartą na problemy regionu, Polski i Europy.

Komunikaty

  • Zebranie z rodzicami w dn. 08.01.2020 (środa)

    klasy 2,3,4 - godz 17; klasy 1 - godz 18.45; dyżury nauczycieli godz 17.45 - 18.45

    8

    01.2020

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie