Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

26/09/2017

Napisz do nas!
szkola@zsz-wieliczka.pl

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2016/2017 

 

I. TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO

1. rok szkolny trwa od 01 września 2016r do 31 sierpnia 2017r

2. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są:

- od 01.09.2016r do 23.06.2017r

- od 01.09.2015r do 28.04.2017r w klasach programowo najwyższych szkół średnich (maturalnych) tj. 4A, 4E, 4T, 4BT, 4FH, 4G, 4K


3. zimowa przerwa świąteczna trwa od 23.12.2016 (piątek) do 30.12.2016r (piątek)


4. ferie zimowe trwają od 30.01.2017r  do 10.02.2017r


5. wiosenna przerwa świąteczna trwa od 13.04.2017r (czwartek) do 18.04.2017r (wtorek)


6. ferie letnie trwają od 26.06.2017r do 31.08.2017r


7. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

a)     dla Technikum 6 dni:

 1. 31 października 2016r (poniedziałek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 2. 02 maja 2017r (wtorek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 3. 04 maja 2017r (czwartek) – matura pisemna z języka polskiego
 4. 05 maja 2017r (piątek) – matura pisemna z matematyki
 5. 08 maja 2017r (poniedziałek) – matura pisemna z języka angielskiego
 6. 16 czerwca 2017r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy

 

b)    dla Zasadniczej Szkoły Zawodowej 6 dni:

 1. 31 października 2016r (poniedziałek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 2. 02 maja 2017r (wtorek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 3. 04 maja 2017r (czwartek) – matura pisemna z języka polskiego
 4. 05 maja 2017r (piątek) – matura pisemna z matematyki
 5. 08 maja 2017r (poniedziałek) – matura pisemna z języka angielskiego
 6. 16 czerwca 2017r (piątek) – dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy


8. dodatkowym dniem wolnym od zajęć może być po odpracowaniu: nie ma.


II. EGZAMINY

1.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

- etap pisemny – 12 stycznia 2017r oraz 20 czerwca 2017r

- etap praktyczny – styczeń - luty

                                     czerwiec - lipiec

2. Egzamin maturalny: od 04 maja do 19 maja 2017r 


III. PRAKTYKI ZAWODOWE

 • od 24 kwietnia 2017r do 02 czerwca 2017r klasy: 2BT (turyści), 2T, 3E, 3F, 3T - (6 tygodni)
 • od 08 maja 2017r do 02 czerwca 2017r klasy: 2BT (hotelarze), 3A, 3G, 3K -  (4 tygodnie)


IV. WYKAZ ODDZIAŁÓW

 • technik ekonomista (7 oddziałów)

1E, 1F, 2E, 2F, 3E, 3F, 4E

 • technik hotelarstwa (2 oddziały)

3A, 4A

 • technik informatyk (4 oddziały)

           1K, 2K, 3K, 4K

 • technik obsługi turystycznej (4 oddziały)

1T, 2T, 3T, 4T

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (4 oddziały)

1G, 2G, 3G, 4G

 • oddziały łączone (wielozawodowe – 4 oddziały)

a) technik obsługi turystycznej + technik hotelarstwa (3 oddziały)

1BT, 2BT, 4BT

b) technik handlowiec + technik ekonomista (1 oddział)

4FH

 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa dla młodocianych pracowników (6 oddziałów) – wielozawodowe

1s, 1w, 2s, 2w, 3s, 3w

 

Łączna liczba oddziałów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – 31

 

Komunikaty

 • ZAPYTANIE OFERTOWE

  na zakup i dostawę książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” - informacja w BIP

  20

  09.2017

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie