Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

22/09/2019

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Organizacja roku szkolnego

ORGANIZACJA ROKU SZKOLNEGO 2018/2019

 

I. TERMINARZ ROKU SZKOLNEGO

1. rok szkolny trwa od 01 września 2018r do 31 sierpnia 2019r

2. zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone są:

- od 03.09.2018r do 21.06.2019r

- od 03.09.2018r do 26.04.2019r w klasach programowo najwyższych szkół średnich (maturalnych) tj. 4BT, 4E, 4F, 4T, 4G, 4K


3. zimowa przerwa świąteczna trwa od 22.12.2018r (sobota) do 01.01.2019r (poniedziałek)


4. ferie zimowe trwają od 14.01.2019r  do 25.01,2019r


5. wiosenna przerwa świąteczna trwa od 18.04.2019r (czwartek) do 23.04.2019r (wtorek)


6. ferie letnie trwają od 24.06.2019r do 30.08.2019r


7. dodatkowymi dniami wolnymi od zajęć dydaktycznych będą:

a)     dla Technikum 7 dni:

 1. 02 ilstopada 2018r (piątek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 2. 25 kwietnia 2019r (czwartek) - dzień otwarty szkoły
 3. 02 maja 2019r (czwartek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 4. 06 maja 2019r (poniedziałek) – matura pisemna z języka polskiego
 5. 07 maja 2019r (wtorek) – matura pisemna z języka angielskiego
 6. 08 maja 2019r (środa) – matura pisemna z matematyki
 7. 18 czerwca 2019r (wtorek) – egzamin zawodowy - część pisemna

 

b)    dla Branżowej Szkoły I Stopnia 6 dni:

 1. 02 ilstopada 2018r (piątek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 2. 02 maja 2019r (czwartek) - dzień rozdzielający dni ustawowo wolne od pracy
 3. 06 maja 2019r (poniedziałek) – matura pisemna z języka polskiego
 4. 07 maja 2019r (wtorek) – matura pisemna z języka angielskiego
 5. 08 maja 2019r (środa) – matura pisemna z matematyki
 6. 18 czerwca 2019r (wtorek) – egzamin zawodowy - część pisemna

8. dodatkowym dniem wolnym od zajęć może być po odpracowaniu: nie ma.


II. EGZAMINY

1.Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie:

- etap pisemny – 10 stycznia 2019r (klasy: 3E, 3F, 4BT, 4E, 4F, 4G, 4K, 4T) oraz 18 czerwca 2019r (klasy 3BT, 3G, 3K, 3T, 3s)

- etap praktyczny – styczeń - luty

                                     czerwiec - lipiec

2. Egzamin maturalny: od 06 maja do 25 maja 2019r 


III. PRAKTYKI ZAWODOWE

 • od 23 kwietnia 2019r do 31 maja 2019r klasy:  3E, 3F - (6 tygodni)
 • od 06 maja 2019r do 31 maja 2019r klasy: 2BT, 2T, 2K, 3BT, 3T, 3G, 3K -  (4 tygodnie)


IV. WYKAZ ODDZIAŁÓW

 • technik ekonomista (8 oddziałów)

1E, 1F, 2E, 2F, 3E, 3F, 4E, 4F

 • technik hotelarstwa (1 oddział)

1A

 • technik informatyk (4 oddziały)

1K, 2K, 3K, 4K

 • technik obsługi turystycznej (4 oddziały)

1T, 2T, 3T, 4T

 • technik żywienia i usług gastronomicznych (4 oddziały)

1G, 2G, 3G, 4G

 • oddziały łączone (wielozawodowe – 3 oddziały)

a) technik obsługi turystycznej + technik hotelarstwa (3 oddziały)

2BT, 3BT, 4BT

 • Branżowa Szkoła I Stopnia dla młodocianych pracowników (6 oddziałów) – wielozawodowe

1s, 1w, 2s, 2w, 3s, 3w

 

Łączna liczba oddziałów w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce – 30

 

Komunikaty

 • SEKRETARIAT NIECZYNNY

  od godz. 10.00 w dniu 20.09.2019 (piątek) - z powodu szkolenia.

  20

  09.2019

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie