Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

17/02/2019

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki

Koło Młodych Miłośników Starej Wieliczki (KMMSW)

W 2000 r. powstało Koło w Zespole Szkół Zawodowych im. Edwarda Dembowskiego,prowadzone przez Józefa Curyło (w l. 2000-2003), nauczyciela historii. Od 2004 r. opiekę nad Kołem w ZSZ pełni Michał Burmer i Jolanta Śmiałek.

Jego głównym celem jest poznawanie historii i zabytków miasta, promowanie go w środowisku młodzieżowym, kształtowanie lokalnego patriotyzmu i udział w życiu kulturalnym Wieliczki. Praca z Kołami jest formą współpracy Biblioteki ze szkołami w ramach propozycji zajęć pozalekcyjnych dla młodzieży.

Każdego roku młodzież uczestniczy w miejsko-gminnych obchodach świąt narodowych 11 Listopada i 3 Maja, uczestnicząc w Mszy św. za Ojczyznę i Akademii, składając kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości, organizując w kwietniu, kolejno co roku w innej szkole, obchody światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia.

Wiedzę o dziejach miasta i jego zabytkach młodzi miłośnicy zdobywają uczestnicząc:
- w konkursie p.t. Wieliczka i Powiat Wielicki:historia zabytki-atrakcje turystyczne i zdobywając odznakę Młody Miłośnik Starej Wieliczki w cyklicznych spotkaniach p.t. Wieliczka Wieliczanie organizowanych z ramienia Biblioteki przez Jadwigę Dudę odbywających się w ostatnią środę każdego miesiąca o godz. 16.00, w sali Magistrat Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka
- biorąc udział w kwietniu w quizie p.t. To i owo o Wieliczce czyli konkursie ze spotkań Wieliczka-Wieliczanie, odbyły się już cztery edycje.
- w szkoleniu na młodzieżowego, społecznego przewodnika po Wieliczce organizowanym przez Akademickie Koło Wieliczan,
- zwiedzają wystawy organizowane przez wielickie Muzeum Zup Krakowskich i Dom Kultury pod kierunkiem Jadwigi Dudy zwiedzali i zapoznawali się z pracą Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka, Starostwa Powiatowego w Wieliczce, oraz Kopalni Soli Wieliczka Przedsiębiorstwa Państwowego,
- uczestniczą w akcji Zdobywamy Odznakę Przyjaciel Krakowa organizowanej przez Koło Grodzkie PTTK w Krakowie. Cenna jest pomoc Pana Stanisława Jacka Kołodziejczyka, przewodnika po Krakowie uczestniczy w wycieczkach organizowanych przez Klub Przyjaciół Wieliczki: Bochnia, Niepołomice, Tarnowskie Góry, Olkusz, Sławków, Bolesław, Wojnicz, Nowy Korczyn-Wiślica, Gdów, Stary Sącz, Lipnicy Murowanej.

Bieżąca działalność (rok 2012):
W dniu 1 III 2012r. z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych młodzież z klasy III FT oraz klasy II s uczestniczyła wraz z opiekunami w spotkaniu w Bibliotece Miejskiej w Wieliczce z Panem T. Hankusem – członkiem organizacji niepodległościowej Obóz Zjednoczonej Młodej Polski, więźniem politycznym w latach 1952-55, prezesem Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego w Krakowie.

W dniu 13 kwietnia 2012 r. z okazji Światowego Dnia Pamięci Ofiar Katynia członkowie naszego Koła – reprezentacja młodzieży z klasy III H wraz z opiekunem J. Śmiałek, uczestniczyli w uroczystościach, które odbyły się w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego w Wieliczce, zorganizowanych przez Powiatową i Miejską Bibliotekę Publiczną w Wieliczce oraz Urząd Miasta i Gminy Wieliczka. Uczniowie wysłuchali m.in. prelekcji przedstawicieli Rodzin Katyńskich oraz kierownika Działu Regionalnego wielickiej biblioteki, p. Jadwigi Dudy. Na zakończenie spotkania odbył się wzruszający okolicznościowy program artystyczny.

Komunikaty

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie