Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

15/04/2021

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

27.02.2014 r. - Z historią w kadrze: ?Brygada Świętokrzyska?

Dnia 27 lutego 2014 roku w Centrum Kultury i Turystyki w Wieliczce odbyło się kolejne spotkanie z cyklu „ Z historią w kadrze”. Tym razem tematem przewodnim była Brygada Świętokrzyska.

Na wstępie podziękowano za liczne przybycie, szczególnie młodzieży z Zespołu Szkół Zawodowych w Wieliczce, która pojawiła się pod przewodnictwem Pana Dariusza Tańculi.

Pierwszy prelegent Pan Paweł Porębski przedstawił zarys dziejów Narodowych Sił Zbrojnych (NSZ) oraz idee im przyświecające. Panowanie komunistów w Polsce w latach 1944 – 1989 wyrządziło niepowetowane straty polityczne, gospodarcze, kulturalne i społeczne. Na skutek jednostronnej propagandy dokonane zostały także zmiany w świadomości społecznej. W znacznym stopniu są one nieodwracalne. Przykładem tego stanu rzeczy może być niesłusznie utrwalony stereotyp jednej z konspiracyjnych organizacji niepodległościowych – Narodowych Sił Zbrojnych. Organizacja ta powstała formalnie 20 września 1942 roku. Faktyczne formowanie jednostek rozpoczęło się jednak już w lipcu, kiedy to nastąpił rozłam w Narodowej Organizacji Wojskowej na tle scalenia z Armią Krajową. NSZ składały się wówczas z Organizacji Wojskowej Związek Jaszczurczy oraz części NOW. Polityczne zwierzchnictwo nad NSZ sprawowała Grupa Szańca” poprzez Tymczasową Narodową Radę Polityczną, w skład której wchodzili też rozłamowcy z NOW.

Grupa Szańca utworzyła również Służbę Cywilną Narodu, która odgrywała rolę podziemnego zalążka cywilnej administracji państwowej. Struktura organizacyjna NSZ uwzględniała przedwojenny podział administracyjny Rzeczypospolitej Polskiej, chociaż obejmowała także tereny należące przed 1939 r. do Niemiec. Główne cele programowe NSZ zostały sformułowane w Deklaracji Narodowych Sił Zbrojnych z lutego 1943. Należały do nich przede wszystkim: walka o niepodległość Polski i jej odbudowę z granicą wschodnią sprzed 1939 (ustaloną na mocy traktatu ryskiego z 1921), a zachodnią na linii rzek Odry i Nysy Łużyckiej (tzw. koncepcja marszu na zachód), przebudowa systemu sprawowania władzy (wzmocnienie pozycji prezydenta i senatu w celu przeciwdziałania chaosowi parlamentarnemu), decentralizacja organów administracji w celu rozwinięcia samorządów, wzmocnienie pozycji rodziny w społeczeństwie, a także edukacja oparta na katolickich zasadach etycznych, utworzenie tzw. Katolickiego Państwa Polskiego, armii narodowej do obrony wspólnoty narodowej przed totalitaryzmami niemieckim i sowieckim,  ograniczona reforma rolna i oparcie gospodarki państwa na własności prywatnej. NSZ cechował zdecydowanie wrogi stosunek do podziemia komunistycznego.

Narodowe Siły Zbrojne występowały zarówno przeciwko hitlerowskim Niemcom, jak też ZSRR, który po klęsce wojsk niemieckich pod Stalingradem został uznany za wroga nr 1. Jednocześnie NSZ uznawały Polski Rząd na Uchodźstwie z siedzibą w Londynie.

W marcu 1944 roku podpisano umowę scaleniową z Armią Krajową. 31 marca 1944 r. gen. T. Komorowski wydał rozkaz w sprawie przeprowadzenia scalenia, który zawierał m.in. zatwierdzenie płk. dypl. T. Kurcyusza jako komendanta głównego NSZ oraz mianowanie go pełnomocnikiem komendanta głównego AK ds. scalenia NSZ. Jednak Grupa „Szańca” nie chciała stracić zwierzchnictwa nad NSZ. Nagłą śmierć płk. Kurcyusza 22 kwietnia 1944 roku, wykorzystano do „wewnętrzny zamach stanu”. Kierownictwo nad organizacją przejął Stanisław Nakoniecznikow. Od samego początku NSZ były przeciwne powstaniu warszawskiemu, gdyż siatka wywiadowcza spodziewała się klęski III Rzeszy. Brygada Świętokrzyska powstaje w dniu 11 sierpnia 1944 roku. Dowódcą został mjr Antoni Szacki ps. „Bohun”, zastępcą dowódcy - Władysław Marcinkowski ps. „Jaxa” (członek władz naczelnych ONR-Szaniec), a komendantem Kwatery Głównej kpt. Telesfor Piechocki ps. „Gustaw”. W sztabie znajdował się też Jerzy Iłłakowicz. Była to de facto elita NSZ. Brygada Świętokrzyska liczyła początkowo 850 słabo uzbrojonych żołnierzy. Na jesieni 1944 r. osiągnęła stan 1200 żołnierzy.

Większość działań kierowała przeciwko Armii Ludowej i partyzantom radzieckim. 8 września Brygada przybyła do wsi Rząbiec. W pobliżu stacjonował oddział AL pod dowództwem Tadeusza Grochala „Białego” oraz grupa sowieckiego wywiadu wojskowego pod dowództwem Iwana Iwanowicza Karawajewa. Zatrzymali oni patrol Brygady złożony z 9 żołnierzy pod dowództwem ppor. Franciszka Bajcera „Sanowskiego”, których zamierzali rozstrzelać. Jednemu z żołnierzy patrolu udało się uciec i poinformować o zaistniałej sytuacji dowództwo Brygady. Na wiadomość o tym „Bohun – Dąbrowski” siłami 202 p. p. zaatakował obóz komunistów, natomiast 204 p. p. miał za zadanie odciąć im drogę odwrotu. W czasie walki część oddziału AL i żołnierzy sowieckich wraz z „Białym” i Karawajewem zdołała uciec, reszta dostała się do niewoli. Brygada straciła 2 zabitych, podczas gdy druga strona 34. Spośród 107 jeńców 40 było Polakami, resztę stanowili żołnierze sowieccy, których wieczorem zastrzelono. Decyzja o wymarszu Brygady Świętokrzyskiej NSZ na zachód przez tereny kontrolowane przez Niemców podyktowana była prawdopodobnie sukcesami Armii Czerwonej.

Brygada ruszyła nocą z 15 na 16 stycznia 1945 i przekroczyła niemieckie umocnienia pod Koziegłowami.  Maszerowali przez Lubliniec, Komorniki, Kuźnicę Ligocką, Ogonów, Ząbkowice Śląskie, Bobolice i Kubice. Niemcy zezwolili na przemarsz przez umocniony Śląsk a następnie w kierunku Czechosłowacji. Od 27 stycznia do 8 lutego 1945 r. przeszli przez miejscowości: Zwrócona, Brodziszów, Kozienice, Przedborowa, Bielawa, Pieszyce, Piskorzów, Pogorzała, Stary Leniec, Czarny Bór aż dotarli do czeskiego Petersdorfu (Petřikovca). Na terenach czeskich Brygada nawiązała kontakt z miejscową partyzantką, która miała im pomóc przeprawić się na zachód. Na terenie Czech pojawiły się jednak problemy z oddziałami niemieckimi. Do połowy kwietnia 1945 naziści próbowali negocjować z Brygadą przyłączenie się do nich i wsparcie ich na froncie. Na początku maja żołnierze Brygady  skontaktowali się jednak z Amerykanami i wyzwolili obóz koncentracyjny w Holiszowie. Przeprowadzili na terenie Czech jeszcze kilka akcji przeciwko wycofującym się oddziałom niemieckim. Brygada stacjonowała pod Pilznem do sierpnia 1945 r. po czym została rozwiązana. NSZ przez wiele lat budziły kontrowersje. Zarzucano im m.in. kolaborację z Niemcami, rozpętanie tzw. walk bratobójczych w podziemiu. Były to zarzuty bardzo groźne, na ich podstawie „władza ludowa” zamordowała bowiem po wojnie tysiące niewinnych ludzi, hańbiąc ich nazwiska i przez całe lata prześladując ich rodziny. Przyczyny były jednoznaczne - antykomunistyczne oblicze NSZ. W PRL nie prowadzono na temat NSZ rzetelnych badań historycznych, nie publikowano oryginalnych dokumentów, a te, które przywoływano w ideologicznych publikacjach, były ordynarnie fałszowane. Współczesny stan badań nie potwierdza tezy o kolaboracji oraz morderstwach, choć zagadnienie Brygady Świętokrzyskiej i Narodowych Sił Zbrojnych budzi kontrowersje.

    Drugi prelegent Pan Wojciech Szczepaniak opisał kilka rodzajów broni używanych, podczas II wojny światowej, zarówno przez wojska regularne jak i formacje partyzanckie. Pierwszą z nich był model KAR 98-K, który był najpopularniejszą bronią piechoty niemieckiej podczas wojny ( wyprodukowano ponad 11 mln sztuk). Posiadał wewnętrzny magazynek na 5 nabojów ładowanych z łódki po odciągnięciu zamka w położenie tylne. Następnie omówiono radziecki pistolet maszynowy PPSz (słynna pepesza), który był podstawowym wyposażeniem żołnierza Armii Czerwonej. Do końca wojny wyprodukowano ich ponad 5,5 miliona. Ponadto zaprezentowano niemiecki karabinek szturmowy StG.44, oraz niemiecki karabin maszynowy MG 42.

Opracował: Krzysztof Kozłowski kl. 1E

Komunikaty

  • Matura Próbna 2021

    więcej info w newsach

    9

    02.2021

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie