Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

27/05/2020

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Aktualności

6

11.2019

Zawodowe Inspiracje

17 października w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce zorganizowana została  impreza w ramach Europejskiego Tygodnia Umiejętności Zawodowych pod nazwą  Zawodowe  Inspiracje. Celem wydarzenia było pokazanie, że kształcenie zawodowe prowadzi  do satysfakcjonującej i ciekawej kariery. Co więcej pozwala na zdobycie umiejętności dopasowanych do potrzeb rynku pracy XXI wieku. Europejski Tydzień Umiejętności Zawodowych to promocja kształcenia zawodowego, zwiększanie świadomości społecznej dotyczącej edukacji zawodowej.

Do udziału w przedsięwzięciu zaproszeni zostali  uczniowie klas ósmych szkól podstawowych z Wieliczki oraz Śledziejowic, Węgrzc Wielkich, Koźmic  Wielkich , Sierczy , a także pracodawcy  z Wieliczki :Firma Herz, Powiatowy  Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców .

Dyrektor szkoły Maciej Filiciak  zapoznał uczniów  ze ścieżkami kształcenia możliwymi do realizacji po ukończeniu  szkoły podstawowej, a pracodawcy z oczekiwaniami  lokalnego rynku pracy.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się również przedstawiciele niemieckiej firmy Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH z którą PCKZiU współpracuje przy realizacji projektów unijnych w ramach których uczniowie odbywają praktyki i staże zagraniczne w Niemczech.

Od 2012 roku udało  się zrealizować 3 projekty współfinansowane przez Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży, 2 projekty w ramach programu Leonardo da Vinci oraz jeden projekt w ramach programu Erasmus+. Koordynatorem wszystkich projektów jest pani Olga Dudek – nauczyciel języka niemieckiego.

Od 1 grudnia 2018 rozpoczęła się realizacja kolejnego projektu Erasmus+  pt. „ Międzynarodowe wykształcenie- ciąg dalszy” , który potrwa do 30 listopada 2020 roku. Uczestnikami tego projektu jak również wszystkich poprzednich są uczniowie i absolwenci kształcący się w zawodzie:  technik hotelarstwa, technik obsługi turystycznej oraz technik żywienia i  usług gastronomicznych. W projekcie weźmie udział łącznie 32 uczniów i jeden absolwent, który po ukończeniu szkoły w kwietniu 2020 wyjedzie na 3- miesięczny staż.

Pierwsza 16 osobowa grupa uczniów wyjechała na praktyki w maju 2019r, natomiast 2 grupa wyjedzie w maju 2020.

4 tygodniowe praktyki  dla uczniów oraz dwunastotygodniowy staż  dla absolwentów to czas wyjątkowy. Dlatego też  uczniowie zostali  do tego wyjazdu odpowiednio przygotowani. Aby  wziąć udział w projekcie, musieli wykazać się bardzo dobrymi  wynikami w nauce, znajomością języków, kompetencjami zawodowymi oraz dużą motywacją do wyjazdu.

Po przejściu rekrutacji rozpoczęły się  intensywne  przygotowywania.  Przede wszystkim wzięli udział w  zajęciach z języka niemieckiego, w zajęciach z małej kuchni , a także zostali przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy. Ponadto mieli okazję poznać swoje mocne i słabe strony wykonując autoprezentację.

Poza tym odbyły się spotkania z głównym partnerem projektu z Niemiec: firmą Siegmundsburger Haus Werraquelle GmbH oraz z przedstawicielami Małopolskiej Izby Hotelarskiej Gremium.

Praktyki i staże odbyły się w hotelach trzy i cztero gwiazdkowych na terenie Turyngii, Hesji, Saksonii i  Bawarii. Po przyjeździe do Niemiec uczniowie zostali rozwiezieni po docelowych obiektach, gdzie  pozostali w dwuosobowych grupach. Zakres pracy zgodny był z kierunkiem kształcenia. Pracowali w restauracjach, kuchniach oraz na piętrach. Przez niemieckich pracodawców byli zawsze bardzo wysoko oceniani – głównie uzyskując piątki i szóstki– co o wcale nie jest częste, ponieważ właściciele hoteli w Niemczech są bardzo rzetelni i staże młodych ludzi traktują bardzo odpowiedzialnie.

Warto też dodać, że w ramach projektu uczestnicy otrzymali kieszonkowe, a także ubrania i obuwie robocze z logo programu Erasmus+ oraz szkoły. Zakwaterowanie i wyżywienie mieli w hotelach, jak goście hotelowi. Pracowali przez pięć dni w tygodniu w cyklu ośmiogodzinnym, w dniach wolnych poznawali okolice i korzystali z możliwości hotelu. Dodatkowo uczestniczyli w zaplanowanych wycieczkach.

Po zakończeniu praktyk i staży uczniowie i absolwenci powrócili roześmiani, odważniejsi, nauczeni samodzielności. Zagraniczna praktyka stała się bowiem weryfikacją ich umiejętności zawodowych i życiowych. Poszerzyli też w praktyce znajomość języka niemieckiego i angielskiego.

 Otrzymali również niemieckojęzyczny certyfikat z  oceną za odbyte praktyki  oraz kartę ECVET potwierdzającą opanowanie czynności stażowych a także  liczne dyplomy i zaświadczenia potwierdzające ich aktywny udział w kursach i spotkaniach zorganizowanych przez szkołę przed rozpoczęciem praktyk i staży.

Do swojego cv dołączą również  dokument Europass Mobilność,  który dzisiaj otrzymali.

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego jest również  na półmetku realizacji trzech dużych projektów w ramach programu Erasmus+ w których poza wielickim technikum udział bierze 14 szkół średnich z 8 europejskich państw - Hiszpanii, Portugalii, Włoch, Francji, Litwy, Bułgarii, Rumunii, Serbii.

Koordynatorem wszystkich projektów jest nauczycielka języka angielskiego w PCKZiU pani Beata Chla a udział biorą w nich uczennice i uczniowie Technikum Ekonomicznego, Technikum Hotelarstwa, Technikum Obsługi Turystycznej, Technikum Informatycznego i Technikum Gastronomicznego oraz nauczyciele Iwona Brzęk, Joanna Kaczor, Iwona Windak, Tomasz Gąsienica, Mariusz Kowalski.

W ostatnich latach na rynku pracy coraz częściej poszukiwani są pracownicy którzy oprócz znajomości języka obcego, fachowej wiedzy czy konkretnych umiejętności w danej dziedzinie mogą wykazać się posiadaniem tzw. kompetencji miękkich lub inteligencji emocjonalnej czyli umiejętnością pracy w grupie, łatwością komunikowania się z innymi czy odpornością na stres. Inną pożądaną przez pracodawców cechą jest przedsiębiorczość kandydatów czyli ich zdolność do rozwijania pomysłów i podejmowania ryzyka zawodowego.   Tym nowym potrzebom pracodawców i procowników dedykowany jest projekt Erasmus+ Emotional and entrepreneurial education in vocational training, w którym poza PCKZiU w Wieliczce biorą udział szkoły IES Luis Bunuel w Alcorcon/Madryt (Hiszpania), ITES Bodoni w Parmie (Włochy), Liceo ScientificoMorandi w Finale Emilia /Modena (Włochy), Pravno-Poslovna Skola w Niszu (Serbia), Lycee Jules Ferry w Montpellier (Francja) i Liceul Tehnologic "Constantin Brancoveanu" w Targoviste  (Rumunia).

Jak dotąd odbyły się 4 spotkania wyjazdowe uczestników projektu (tzw. mobilności) - w Madrycie (XI 2018), Wieliczce (II 2019), Targoviste (IV 2019- spotkanie szkoleniowe dla nauczycieli) oraz Niszu (V 2019) podczas którychuczniowie i nauczyciele wzięli udział w wielu wartościowych spotkaniach m.in.w warsztatach poświęconych muzykoterapii i jej znaczeniu w budowaniu odporności na stres (Madryt), zajęciach na temat roli inteligencji emocjonalnej w kształceniu zawodowym (Wieliczka), wykładu dotyczącego tworzenia profesjonalnego biznes planu oraz targach promujących poszczególne kraje i przygotowane przez uczniów ich własne narodowe stoiska (Nisz). Przywołane zajęcia prowadzone były przez profesjonalistów: psychologów biznesu (np. Artura Krupę, trenera i kierownika merytorycznego Szkoły Trenerów – Konsultantów oraz procesu certyfikacji kompetencji trenerskich we Wszechnicy UJ), naukowców (np. profesor Jelenę Perovic z Uniwersytetu w Belgradzie czy Milosza Todorovicia z Uniwersytetu w Niszu). Uczestnicy mobilności wymieniali się ponadto doświadczeniami związanymi z kształceniem zawodowym w poszczególnych krajach oraz dzielili wypracowanymi dotąd rozwiązaniami edukacyjnymi.

Przed uczestnikami tego projektu jeszcze 3 wyjazdy - w październiku 2019 do Francji, a w kolejnym 2020 roku dwukrotnie do Włoch. Temat działań pozostaje ten sam - rozwijamy inteligencję emocjonalną i przedsiębiorczość naszych uczniów a co za tym idzie dbamy o poprawę jakości prowadzonego szkolenia zawodowego i lepszego dostosowania do potrzeb współczesnego rynku pracy jej nowych młodych uczestników!      

 

Jaką więc szkołę warto wybrać ?Na pewno taką, która nie tylko da nam wykształcenie, ale wyposaży w umiejętności społeczne. Przy wyborze kierunki kształcenia  warto sugerować się własnymi predyspozycjami oraz aktualną sytuacją na rynku pracy . Warto wziąć pod uwagę preferowany styl pracy. Dla wielu pracodawców podstawowym wyznacznikiem jest doświadczenie zdobyte nie tylko w miejscach pracy ,ale na praktykach i stażach.

Nasi absolwenci dzięki zdobywanemu doświadczeniu już podczas nauki w szkole, często wiedzą jaka pracę wybrać i są świadomi swojej wartości rynkowej.

Dodano przez: IzabelaM - o 00:00

Komunikaty

 • Sekretariat szkolny czynny

  w godz 8-13 (do odwołania)

  12

  03.2020

 • UWAGA - zdalne nauczanie

  od 25.03.2020 do 24.05.2020

  25

  03.2020

 • REKRUTACJA - zmiana terminu

  kładania wniosków. Szczegóły w dziale REKRUTACJA

  11

  05.2020

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie