Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

21/03/2019

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Aktualności

12

05.2018

Finał II Małopolskiego Konkursu Wiedzy Krajoznawczej o Republice Czeskiej Na Uniwersytecie Pedagogicznym w Krakowie

  

Celem konkursu jest pogłębienie wiedzy uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa

małopolskiego na temat Republiki Czeskiej i jej walorów turystycznych. Co roku organizatorem

konkursu jest Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w

Krakowie we współpracy z Czeską Centralą Ruchu Turystycznego CzechTourism w Warszawie.

Z naszej szkoły zakwalifikowało się do finału 3 uczniów z klasy 3T technikum obsługi turystycznej:

Agnieszka Kwiatek , Liliana Kociołek i Patryk Gołda. Finał konkursu obejmował dwie części: pierwsza

miała charakter testowy, druga polegała na rozpoznawaniu obiektów przedstawionych na slajdach.

Zakres tematyczny był obszerny m.in. : walory środowiska przyrodniczego Republiki Czeskiej

(osobliwości flory i fauny, jaskinie, obiekty geologiczne, doliny i przełomy rzeczne, wodospady, skałki i

grupy skał, obszary przyrody chronionej), walory tradycyjnej kultury ludowej, walory dóbr kultury

(zabytki budownictwa, sztuk plastycznych, kultury materialnej, pamiątki historyczne, zabytkowe

miasta), charakterystyczne obiekty i przejawy współczesnej gospodarki, techniki, nauki i kultury,

popularne kurorty narciarskie, uzdrowiska, obiekty wpisane na listę UNESCO, regiony turystyczne

(turystyki wypoczynkowej, kulturowej, pielgrzymkowej, kwalifikowanej), miasta i miejscowości

turystyczne Czechach. Uczniowie byli przygotowywani pod opieką mgr Doroty Owczarek.

 

Gratulujemy :)

Dodano przez: - o 00:00

Komunikaty

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie