Witamy w Powiatowym Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce (dawniej Zespole Szkół Zawodowych)

24/08/2019

Godło Rzeczpospolitej Polski

Oferta edukacyjna

Absolwenci Technikum mogą podjąć pracę w dużych zakładach przy eksploatacji systemów komputerowych, a także w mniejszych firmach zajmujących się sprzedażą sprzętu i wdrażaniem oprogramowania, tworzeniem grafiki komputerowej, aplikacji internetowych itp. Mogą być także zatrudniani w innych zawodach, w których będą wykorzystywać poznane umiejętności biegłej obsługi sprzętu i oprogramowania komputerowego. 

Aktualności

7

02.2019

Erasmus+ (2018-2020)

Najbliższe dwa lata będą dla uczniów Powiatowego Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego wyjątkowe – z początkiem września 2018 w szkole rozpoczęto realizację trzech projektów Erasmus+ których koordynatorką jest pani Beata Chla. Dwa pierwsze w sektorze Edukacja Szkolna Akcja 2 „Współpraca Szkół” – Build a bridge between European nations oraz Let us bring Europe together for heritage KA 229, trzeci w sektorze Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2„Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk” KA 202 Emotional and entrepreneurial education in vocational training.

Zgodnie z założeniami projekty współpracy szkół polegają na współdziałaniu szkół z różnych krajów nad wspólnym tematem bądź problemem do rozwiązania (w przypadku realizowanych w PCKZiU projektów są to zagadnienia kulturowe dlatego poszerzenie szeroko rozumianych kompetencji kulturowych odgrywa w nich najważniejszą rolę) i mają wzmacniać ich potencjał do współpracy międzynarodowej, pozyskiwania wiedzy i umiejętności oraz stawiania czoła nowym wyzwaniom. Podjęte przez poszczególnych partnerów działania powinny przynieść możliwie trwałe rezultaty nie tylko dla osób bezpośrednio biorących w nich udział, lecz także w postaci poprawy jakości i skuteczności pracy wszystkich zaangażowanych szkół. Powinny one także możliwie szeroko wpływać na otoczenie oraz wspierać międzynarodowe wymiany grup uczniów w celu promowania wartości związanych z tolerancją i włączeniem społecznym. Językiem projektów jest każdorazowo język angielski, dlatego dla uczniów naszej szkoły jest to ogromna szansa podniesienia umiejętności językowych co będzie miało niewątpliwy wpływ na ich rezultaty w nauce i wyższe kwalifikacje zawodowe. W pierwszym z wymienionych projektów poza Technikum w Wieliczce udział biorą Colegiul Economic w Buzău (Rumunia), IES Nosa Señora Dos Ollos Grandes w Lugo (Hiszpania), Ryto Gimnazija w Druskiennikach (Litwa) oraz IISS Galileo Galilei w Avezzano (Włochy). W realizację drugiego są z kolei zaangażowane szkoły: PCKZiU Wieliczka, IISS Archimede w Taranto (Włochy), IES Castelar w Badajoz (Hiszpania), Forave Lousado-Porto (Portugalia) oraz CHSU w Sofii (Bułgaria).

Trzeci z przywołanych na wstępie projektów to przedsięwzięcie dedykowane kształceniu zawodowemu uczniów naszych Techników, a dokładnie edukacji emocjonalnej i przedsiębiorczości. Projekt zakłada wymianę doświadczeń, dzielenie się wypracowanymi rozwiązaniami edukacyjnymi a w konsekwencji poprawę jakości prowadzonego szkolenia zawodowego i lepszego dostosowania do potrzeb rynku pracy i wymagań współczesnych pracodawców. Poza PCKZiU w Wieliczce biorą w nim udział: wieloletni partner naszej szkoły i zarazem  koordynator projektu z Hiszpanii  IES Luis Bunuel w Alcorcon/Madryt, szkoły włoskie ITES BODONI  z Parmy i Liceo Scientifico Statale Morandi z Finale Emilia, Pravno-Poslovna Skola z Nisz w Serbii, Liceul Tehnologic C.Brancoveanu z Targoviste w Rumunii i Lycee Jules Ferry z Montpellier we Francji.

 

Powiatowe Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Wieliczce nieustannie poszerza ofertę edukacyjną i w przyszłości planuje dalszą współpracę międzynarodową szkoły.

PCKZiU pragnie, aby międzynarodowe wymiany młodzieży w ramach projektów europejskich Comenius i Erasmus+ jak również prywatne wymiany młodzieży organizowane nieprzerwanie od 2013 roku były częścią długotrwałej strategii rozwoju szkoły.

Organizatorem i koordynatorem projektów i międzynarodowych wymian młodzieży jest nauczyciel języka angielskiego pani Beata Chla.

 

Dodano przez: MariuszG - o 00:00

Komunikaty

 • Sekretariat szkoły czynny w wakacje

  w godzinach 9:00 - 13:00

  1

  07.2019

 • Zebranie Plenarne Rady Pedagogicznej

  29 sierpnia (czwartek) godz 11.00

  29

  08.2019

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego:

  Klasy drugie, trzecie i czwarte-godz. 10.00 Klasy pierwsze - godz. 11.00

  2

  09.2019

OSTATNIE ZDJĘCIA

Zobacz wszystkie